Welcome to the official website of the International Étienne Gilson Society. Here you will find information about events, journals, and studies promoted or sponsored by this International Society.


The Fourth Annual Aquinas Leadership International World Congress

“Augustine, Aquinas, and the Apologetics of the New Reformation(s)”

Thursday 13 July 2017 to  Sunday 16 July 2017

Immaculate Conception Seminary, Huntington, Long Island, NY

For information contact: peterredpath@aquinasschoolofleadership.com

 

■ Karol Wojtyła’s book: Considerations on the Essence of Man, trans. John Grondelski (bilingual edition, Lublin 2016). “It provides an opportunity to read anew the sources and traditions that formed Karol Wojtyła’s understanding of man, which in turn were the reference point for ethical research as well as his pastoral activities, first as a bishop and cardinal and subsequently as Pope.”

To purchase the book on-line, please click here.

 

“Educating Present and Future Leaders to Promote Global Peace.” Third Annual Aquinas Leadership International World Congress (July 07-10, 2016; Huntington, NY). To download selected presentations as mp3 files, please: click here

 

Click here to know more about the Holy Apostles College & Seminary.

 

OEuvres de Gilson (the publications of Gilson's works): link

TOŻSAMOŚĆ ZACHODU W OBLICZU GLOBALNYCH MIGRACJI - XV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu», KUL, Lublin, 17 maja 2016. Zapraszamy do wysłuchania wykładów:

● Piotr JaroszyńskiPo co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną ● Zdzisław Klafka CSsR – Kościół a migracje Ks. Tadeusz GuzNowa Lewica wobec migracji ● Robert PtaszekImigranci - spotkanie islamu z chrześcijaństwem w Europie ● Ewa KurekImigranci żydowscy w Polsce: aspekt religijny, narodowy i polityczny ● Mieczysław RybaŹródła i skutki ostatnich fal migracji na Europę ● Andrzej Maryniarczyk SDB – Tożsamość osoby ludzkiej źródłem i obroną tożsamości Zachodu [link do strony z nagraniami]

 

Wybrane wykłady z sympozjów Przyszłość cywilizacji Zachodu i Zadania współczesnej metafizyki w formacie MP3:

Tożsamość Zachodu w obliczu globalnych migracji, Elity – dawniej, dziś, jutro, ● Jan Paweł II wobec totalitaryzmów; Edukacja na rozdrożu, Cywilizacje wobec multikulturalizmu, Spór o dobro, Emigracja i cywilizacje, Totalitaryzm – jawny czy ukryty?, Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Polityka a religia, Filozofia i edukacja.

 

 

 

Recommended Websites