„Człowiek w Kulturze” 15 (2003)

O Encyklopedii

K. Stępień, W poszukiwaniu prawdy o świecie, człowieku i Bogu – rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem:
K. Stępień, W poszukiwaniu prawdy o świe[...]
Dokument PDF [138.4 KB]
K. Stępień, Służyć prawdzie. O powodach powołania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – rozmowa z ks. prof. Andrzejem Maryniarczykiem:
Służyć prawdzie.pdf
Dokument PDF [146.6 KB]
M. A. Krąpiec OP, Rola filozofii w kształceniu humanistycznym:
M. A. Krąpiec, Rola filozofii w kształce[...]
Dokument PDF [144.8 KB]
Z. J. Zdybicka USJK, Rola religii w kulturze współczesnej:
Z. J. Zdybicka, Rola religii w kulturze [...]
Dokument PDF [213.8 KB]
H. Kiereś, Rola filozofii w kulturze medialnej:
H. Kiereś, Rola filozofii w kulturze med[...]
Dokument PDF [156.0 KB]
P. Skrzydlewski, Rola filozofii w życiu społecznym:
P. Skrzydlewski, Rola filozofii w życiu [...]
Dokument PDF [249.5 KB]
P. Jaroszyński, Rola encyklopedii filozoficznych w historii kultury:
P. Jaroszyński, Rola encyklopedii filozo[...]
Dokument PDF [192.6 KB]
A. Maryniarczyk SDB, „Powszechna Encyklopedia Filozofii” w służbie studenta, dziennikarza i polityka:
A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia[...]
Dokument PDF [254.5 KB]
P. A. Redpath, Geneza encyklopedii a walka sztuk:
P. A. Redpath, Geneza encyklopedii a wal[...]
Dokument PDF [178.2 KB]
A. Lekka-Kowalik, „The Routledge Encyclopaedia of Philosophy” – między rygorem metodologicznym a polityczną poprawnością:
A. Lekka-Kowalik, The Routledge....pdf
Dokument PDF [285.6 KB]
K. Wroczyński, Antonio Rosmini wobec Wielkiej Encyklopedii Francuskiej:
K. Wroczyński, Antonio Rosmini wobec Wie[...]
Dokument PDF [260.3 KB]
M. Nawracała-Urban, W pułapce informacji. Krótki przegląd co i gdzie o filozofii:
M. Nawracała-Urban, W pułapce informacji[...]
Dokument PDF [143.3 KB]
J. Kożuchowski, Aktualna sytuacja i problemy współczesnego uniwersytetu. Wywiad z prof. B. Waldem:
J. Kożuchowski, Aktualna....pdf
Dokument PDF [96.5 KB]
P. Tarasiewicz, Wywiad z prof. Peterem Redpathem:
P. Tarasiewicz, Wywiad z prof. Peterem R[...]
Dokument PDF [129.6 KB]
A. Fligiel-Piotrowska, Benedetto Crocego koncepcja sztuki:
A. Figiel-Piotrowska, Benedetto Crocego [...]
Dokument PDF [291.0 KB]
T. Zawojska, Mikołaj Gogol (1809-1852):
T. Zawojska, Mikołaj Gogol (1809-1852), [...]
Dokument PDF [258.1 KB]
P. Olszewski, Lema nowa nauka:
P. Olszewski, Lema nowa nauka, s. 259-27[...]
Dokument PDF [175.9 KB]
B. Otfinowska, W poszukiwaniu własnej tożsamości. O dwuznaczności „roli” kobiety:
B. Otfinowska, W poszukiwaniu własnej to[...]
Dokument PDF [93.6 KB]
I. Chłodna, Rudolfa Steinera antropozoficzna nauka o wychowaniu:
I. Chłodna, Rudolfa Steinera antropozofi[...]
Dokument PDF [241.8 KB]
F. Koneczny, Zwierzchnictwo moralności:
F. Koneczny, Zwierzchnictwo moralności, [...]
Dokument PDF [91.5 KB]
F. Koneczny, Potrójna walka o byt:
F. Koneczny, Potrójna walka o byt, s. 30[...]
Dokument PDF [61.8 KB]
F. Koneczny, Więcej dobrobytu:
F. Koneczny, Więcej dobrobytu, s. 313-31[...]
Dokument PDF [64.0 KB]
F. Koneczny, Ekonomia i etyka:
F. Koneczny, Ekonomia i etyka, s. 317-32[...]
Dokument PDF [64.5 KB]
E. Voegelin, Duchowa i polityczna przyszłość Zachodu:
E. Voegelin, Duchowa i polityczna przysz[...]
Dokument PDF [238.2 KB]
P. A. Redpath, Sofistyka i nowoczesne państwo zachodnie:
P. A. Redpath, Sofistyka i nowoczesne pa[...]
Dokument PDF [133.8 KB]