„Człowiek w Kulturze” 21 (2009/2010)

Jaka tożsamość uniwersytetu?

 

Recenzenci artykułów:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB

Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

Wydanie książkowe jest wersją pierwotną w stosunku do edycji internetowej. Zostało ono dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. / The printed version of the journal is a primary one to the on-line edition. It was co-sponsored by the Ministry of Science and Higher Education.

J. Jareño Alarcón, Jaka tożsamość uniwersytetu?:
J. Jareno Alarcon, Jaka.....pdf
Dokument PDF [233.6 KB]
Ks. P. Stravinskas, „Ex Corde Ecclesiae” – echo Newmanowej „Idei uniwersytetu”:
Ks. P. Stravinskas, Ex Corde.....pdf
Dokument PDF [414.8 KB]
C. L. Hancock, Uniwersytet amerykański zdemaskowany:
C. L. Hancock, Uniwersytet.....pdf
Dokument PDF [454.5 KB]
A. Maryniarczyk SDB, Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim:
A. Maryniarczyk SDB, Filozofia.....pdf
Dokument PDF [584.8 KB]
H. Kiereś, Uczony – suweren czy funkcjonariusz?:
H. Kiereś, Uczony.....pdf
Dokument PDF [314.1 KB]
P. Jaroszyński, KUL w czasach PRL-u – kartka z historii:
P. Jaroszyński, KUL.....pdf
Dokument PDF [265.5 KB]
Ks. P. Roszak, Uniwersytet i apostolat intelektu:
Ks. P. Roszak, Uniwersytet......pdf
Dokument PDF [292.5 KB]
Ł. Stefaniak, Utopijny model nauki i jego implikacje:
Ł. Stefaniak, Utopijny.....pdf
Dokument PDF [353.1 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Filozofia w wyższych seminariach duchownych:
Tarasiewicz-Filozofia-w-wyższych-seminar[...]
Dokument PDF [326.8 KB]
I. Chłodna, Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym:
I. Chłodna, Kilka uwag.....pdf
Dokument PDF [92.6 KB]
T. Rynkiewicz, Rola uniwersytetu w kulturze - Jan Paweł II (cytaty):
T. Rynkiewicz, Rola.....pdf
Dokument PDF [420.0 KB]
Ks. P. Roszak, Zanim sięgniesz po Tomasza z Akwinu. Krótki poradnik teologiczny:
Ks. P. Roszak, Zanim.....pdf
Dokument PDF [384.0 KB]
R. McInerny, Dlaczego jestem tomistą?:
R. McInerny, Dlaczego....pdf
Dokument PDF [266.1 KB]
C. L. Hancock, Ku pamięci: w hołdzie Ralphowi McInerny:
C. L. Hancock, Ku pamięci.....pdf
Dokument PDF [161.4 KB]
J. P. Dougherty, Umiarkowany islam:
J. Dougherty, Umiarkowany.....pdf
Dokument PDF [269.8 KB]
P. Vallery-Radot, Odpowiedź na „Przemówienie Étienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku”:
P. Vallery-Radot, Odpowiedź.....pdf
Dokument PDF [320.5 KB]
Ks. Z. Kieliszek, Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego:
Ks. Z. Kieliszek, Fichtego.....pdf
Dokument PDF [566.0 KB]
Ks. J. Zając, Terroryzm zagrożeniem moralnym:
Ks. J. Zając, Terroryzm....pdf
Dokument PDF [241.4 KB]