PHILOSOPHIA ET CULTURA

CULTURA

CHRISTIANA 

 

Tom I   -   E-BOOK

 

 

Redakcja naukowa: ks. Paweł Makarewicz,

ks. Radosław Rybarski, ks. Marcin Sieńkowski

 

 

 

Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2012

ISBN 978-83-60737-39-8

TYTUŁEM WSTĘPU

   
■ Ks. Marcin Sieńkowski: Cultura Christiana           PDF

ARTYKUŁY

   
■ James P. Kelly, III: Life, Liberty, and the Pursuit of Happiness: Reflections on Multiculturalism in America  

PDF


■ Paweł Borkowski: Zarys konstytucjonalizmu Antonia Rosminiego  

PDF

Urszula Brzozowska: Jezus Chrystus w spojrzeniu duchowym bł. Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906)  

PDF


■ Marta Czyżykiewicz: Cele prawa w cywilizacji łacińskiej   PDF
■ Marta Czyżykiewicz: Etyka w cywilizacji łacińskiej   PDF
■ Joanna Kiereś-Łach: Humanistyczne wykładnie Hamleta   PDF
■ Ks. Paweł Makarewicz: Realizacja zadań obrońcy węzła na przykładzie wybranych spraw o nieważność małżeństwa w Sądzie Biskupim Diecezji Ełckiej  

PDF

 


Ks. Łukasz Pałubicki: Rozumienie filozofii w Szkole Lubelskiej  

PDF

Ks. Radosław Rybarski: Wpływ ignacjańskiego rachunku sumienia na kształtowanie świadomości moralnej chrześcijanina  

PDF


Ks. Ryszard Sawicki: Świadectwo wolontariuszy chrześcijańskich w dobie nowej ewangelizacji  

PDF


■ Ks. Ryszard Sawicki: Pastoralny model współpracy duchownych i świeckich w posłudze chorym  

PDF


■ Ks. Szymon Sokołowski: Rys historyczno-prawny sakramentu święceń. Przekazywanie sukcesji apostolskiej  

PDF


TŁUMACZENIA

   

■ Antonio Rosmini: Konstytucja oparta na sprawiedliwości społecznej (tłum. Paweł Borkowski)

 

PDF


SPRAWOZDANIA

   

Ks. Marcin Sieńkowski: Dlaczego Rok Wiary? Inauguracja Roku Wiary na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

PDF


OMÓWIENIA I RECENZJE

   

Ks. Wojciech Guzewicz, Prasa diecezjalna w Polsce północno-wschodniej jako źródło wiedzy o społecznej nauce Kościoła (1989-2009), Ełk: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum 2012, ss. 433 (rec. ks. Jacek Wojda)

 

PDF

 

 


■ Wolę go zaprosić do środka - Sławomir Zatwardnicki, Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak pojedynkować się z ateistą, Wydawnictwo FRONDA, Warszawa 2012, ss. 373 (rec. Małgorzata Durnowska)

 

PDF