PHILOSOPHIA ET CULTURA

◄ PDF i MP3 dostępne w podfolderach ◄ To Access the PDF and MP3 Files Click Subsite Folders

 

 

A

 

M. ANDERSON: Connatural Knowing in Jacques Maritain, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, L u b l i n  2001, 231-245.

 

C

 

I. CHŁODNA-BŁACH: Nauczanie jako służba – na kanwie rozważań św. Tomasza z Akwinu, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 411-425 [ISBN 978-83-60737-34-7].

I. CHŁODNA: Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie, „Studia Ełckie” 10 (2008) [ISSN 1896-6896], s. 29-40.

I. CHŁODNA: W obronie edukacji liberalnej (Liberal Education) – na kanwie rozważań Allana Blooma, „Studia Ełckie” 9 (2007) [ISSN 1896-6896], s. 7-16.

 

D

 

Ks. T. DUMA: Człowiek sprawcą czynu. Karola Wojtyły próba wyjaśnienia dynamizmu osoby, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. Andrzej Maryniarczyk SDB, Paulina Sulenta, ks. Tomasz Duma, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 237-263 [ISBN 978-83-60144-91-6].

Ks. T. DUMA: Problem prawdy w myśli Platona, „Studia Ełckie” 13 (2011) [ISSN 1896-6896], s. 7-30.

Ks. T. DUMA: Poznawać czy myśleć – spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca, „Studia Ełckie” 10 (2008) [ISSN 1896-6896], s. 41-62. 

Ks. T. DUMA: Teoria aktu i możności a poznanie Boga. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, „Studia Ełckie” 8 (2006) [ISSN 1896-6896], s. 41-59.

 

E

 

Elena L. EARNSHAW: “Transcendental Beauty and St. Thomas Aquinas,” Philosophical Thesis (Benedictine College, Atchison, KS, USA, 2000).

Leo J. ELDERS SVD: The Ethics of St. Thomas Aquinas and its Importance for our Age, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 397-418.

 

F

  

Urbano FERRER: Grundlinien Der Ethik Von Maximilian Beck,” Studia Elckie 14 (2012): 69-80 [ISSN 1896-6896].

Urbano FERRER: “Perspectivas de la etica civil. Valores democraticos y virtudes civicas,” Studia Elckie 14 (2012): 81-93 [ISSN 1896-6896].

 

G

 

P. GONDEK: Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od αρχη do αιτια, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 4 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274].

Lourdes GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS: “El voluntarismo en Escoto: voluntad y libertad,” Studia Elckie 14 (2012): 95-115 [ISSN 1896-6896].

 

H

 

Curtis L. HANCOCK: Plotinus’ Adoption of Aristotle’s Doctrine of Act (Energeia),” Studia Elckie 14 (2012): 117-135 [ISSN 1896-6896].

 

J

 

M. JAŁOCHO-PALICKA: Wojtyła – Jan Paweł II w służbie Trójjedynemu osobowemu Bogu-Stwórcy, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 427-456 [ISBN 978-83-60737-34-7].

P. JAROSZYŃSKI: Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury, XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, KUL, 12 grudnia 2013 [mp3].

P. JAROSZYŃSKI: Natura corrupta: od teologii do filozofii kultury, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. ks. W. Guzewicz, ks. S. Strękowski, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2013, s. 187-199 [ISBN 978-83-60737-26-2].

P. JAROSZYŃSKI: Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt (aprioryzm czy aposterioryzm), XIII Międzynarodowe Sympozjumz cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, KUL, 10 X 2010 [mp3].

P. JAROSZYŃSKI: Filozofia i teologia wobec Objawienia, w: tenże, Człowiek i nauka, Lublin 2008, s. 97-120.

K

 

H. KIEREŚ: Dobro wspólne, Radio Maryja: „Felieton Akademicki”, 2 czerwca 2012 [mp3].

H. KIEREŚ: Postmodernizm w teorii społecznej, w: tenże, Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 55-78.

J. F. X. KNASAS: Jacques Maritain and Ralph McInerny on analogy, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 101-115.

M. KRASNODĘBSKI: Über die Realitische Pädagogik in Polen (O realistycznej pedagogice w Polsce), „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 47-58.

M. KRASNODĘBSKI: Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego, „Studia Ełckie” 11 (2009) [ISSN 1896-6896], s. 29-58.

M. KRASNODĘBSKI, M. ZEMBRZUSKI, Wychowanie intelektu jako celowościowe uporządkowanie jego funkcji, „Horyzonty Wychowania” 8/2009 (15), s. 53-75.

M. KRASNODĘBSKI: O realistyczną filozofię wychowania. Idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice, „Studia Philosophiae Christianae” 42(2006) nr 2, s. 45-64.

M. KRASNODĘBSKI: Franciszka Gabryla antropologia i teoria poznania, „Forum Philosophicum” 8(2003), s. 207-236.

M. KRASNODĘBSKI: Zagadnienie pożądania w antropologii Franciszka Gabryla (1866-1914), „Studia Philosophiae Christianae” 39(2003) nr 2, s. 329-349.

  

L

 

Abelardo LOBATO OP: Senderos abiertos hacia el nuevo humanismo, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 311-339.

 

M

 

Peter MANGOPhilosophy and Power in North America: a Brief Introduction, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 4 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274]

Ks. A. MARYNIARCZYK SDB: Klasyczna koncepcja sumienia, 54. Tydzień Filozoficzny pt. „Wielkie Pytania Etyki”, KUL, 12 III 2012 [mp3].

Ralph McINERNY: Aristotle and Elitism, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 495-507.

 

O

 

Ks. T. ORŁOWSKI: Granice uporczywej terapii, „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 59-72.

Ks. T. ORŁOWSKI: Testament życia – promocja ludzkiej wolności?, „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 73-88.

Ks. T. ORŁOWSKI: Uporczywa prokreacja, „Studia Ełckie” 11 (2009) [ISSN 1896-6896], s. 59-75. 

Ks. T. ORŁOWSKI: „Brain Life” jako kryterium początku życia ludzkiego, „Studia Ełckie” 10 (2008) [ISSN 1896-6896], s. 63-77.

Ks. T. ORŁOWSKI: Współczesne kontrowersje na temat śmierci mózgowej, „Studia Ełckie” 8 (2006) [ISSN 1896-6896], s. 61-77.

 

P

 

Ks. Ł. PAŁUBICKI: Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z „nowym ateizmem”, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 3 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274].

Ks. Ł. PAŁUBICKI: Niemetafizyczne argumenty na istnienie Boga u św. Tomasza z Akwinu, „Studia Ełckie” 13 (2011) [ISSN 1896-6896], s. 31-50.

Colin PATTERSON: MacIntyre and Hauerwas on Metaethics and Science, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 1 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274].

V. POSSENTI: La filosofia dopo il nichilismo, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 591-617.

 

R

 

S. REBECCHINI: Chrześcijańskie korzenie ekonomii rynkowej, IV Międzynarodowy Kongres: „Katolicy i ekonomia – szanse i zagrożenia”, WSKSiM, Toruń, 18-19 listopada 2011 [mp3]

P. A. REDPATH: “Globalization, Nationalism, and the Present US Immigration Troubles,” Studia Elckie 14 (2012): 137-146 [ISSN 1896-6896].

P. A. REDPATH: Ateny spotykają Jerozolimę, w: tenże, Odyseja mądrości. Od filozofii do transcendentalnej sofistyki, tłum. M. Pieczyrak, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 63-114.

 

S

 

H. SEIDL: Bemerkungen zu Aristoteles’ Lehre von der Wesenheit und ihrer Weiterfuhrung bei Thomas v. Aquin, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 355-367.

Ks. M. SIEŃKOWSKI: Wiara i uczynki w usprawiedliwieniu grzesznika, w: Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi, red. ks. W. Guzewicz, ks. S. Strękowski, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2013, s. 299-319 [ISBN 978-83-60737-26-2].

Ks. M. SIEŃKOWSKI: „Wissen Und Glaube In Bezug Auf Die Wahrheit Nach Dem Hl.Thomas Von Aquin”, Studia Elckie 14 (2012): 147-159 [ISSN 1896-6896].

P. SKRZYDLEWSKI: Cywilizacja łacińska wobec współczesnego nomadyzmu. Ziemia jako miejsce rozwoju człowieka, rodziny, społeczności i państwa, w: tenże, Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego, Lublin 2002, s. 81-101.

P. SKRZYDLEWSKI: Cywilizacja łacińska wobec globalizmu, w: tenże, Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego, Lublin 2002, s. 103-119.

N. SZUTTA: Krytyka sytuacjonistów jako nowe wyzwanie etyki cnót, 54. Tydzień Filozoficzny pt. „Wielkie Pytania Etyki”, KUL, 14 III 2012 [mp3].

A. SZYMANIAK: Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, Lublin 2011 [mps].

T

  

Ks. P. TARASIEWICZ: Uczestnictwo jako podstawa życia społecznego w ujęciu Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. Andrzej Maryniarczyk SDB, Paulina Sulenta, ks. Tomasz Duma, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 417-432 [ISBN 978-83-60144-91-6].

Ks. P. TARASIEWICZ: Suwerenność i własność w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 2015 nr 55: Dobrobyt a własność [ISSN 1643-3637], s. 9-17.

Ks. P. TARASIEWICZ: Władza polityczna jako służba. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 491-509 [ISBN 978-83-60737-34-7].

Ks. P. TARASIEWICZ: Uniwersytet katolicki: dlaczego uniwersytet, dlaczego katolicki?, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, red. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu i Wydział Filozofii KUL, Lublin 2014, s. 283-296 [ISBN 978-83-60144-67-1].

P. TARASIEWICZ: La universidad Católica: ¿por qué Católica?, ¿por qué universidad?, tr. Corina Yoris Villasana, Cuadernos UCAB 11 (2013): 15-28 [ISSN 1316-4966].

Ks. P. TARASIEWICZ: Świadectwo jako wyraz tożsamości chrześcijańskiej (kilka uwag filozoficznych), w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. ks. W. Guzewicz, M. Radziłowicz, ks. S. Strękowski, Ełk 2013 [ISBN 978-83-60737-30-9], s. 9-26.

Ks. P. TARASIEWICZ: Istota demoralizacji w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 2013 nr 44: O demoralizacji władzy [ISSN 1643-3637], s. 21-31.

Ks. P. TARASIEWICZ: Suwerenność narodowa. Próba interpretacji filozoficznej, „Cywilizacja” 2012 nr 40: Polska suwerenna a geopolityka [ISSN 1643-3637], s. 28-38.

Ks. P. TARASIEWICZ: Państwo prawa i suwerenność człowieka, w: Od sprawiedliwości do państwa prawa, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry 2012 [ISBN 978-83-930975-1-7], s. 11-20.

Fr. P. TARASIEWICZ: Some Philosophical Remarks on Educating Genuine Leaders,” Studia Elckie 14 (2012): 57-67 [ISSN 1896-6896].

Ks. P. TARASIEWICZ: Naród polski, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, red. A. Maryniarczyk SDB, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 215-220.

Ks. P. TARASIEWICZ: Specyfika Polaków jako narodu, „Cywilizacja”, 2011 nr 37: Polska i polskość w skarbcu kultury i historii [ISSN 1643-3637], s. 40-50.

Ks. P. TARASIEWICZ: Jan Paweł II jako rzecznik humanizmu, w: Geniusz Bł. Jana Pawła II, red. ks. P. Artemiuk, ks. J. Kotowski, Łomża 2011, s. 85-98.

Ks. P. TARASIEWICZ: „Kultura” i „cywilizacja” – próba korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze” 2 (2011), s. 71-88.

Ks. P. TARASIEWICZ: Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK, „Studia Ełckie” 13 (2011) [ISSN 1896-6896], s. 51-64. 

Ks. P. TARASIEWICZ: Rodzina a naród, „Cywilizacja”, 2010 nr 34: S.O.S. dla rodziny [ISSN 1643-3637], s. 41-48.

Ks. P. TARASIEWICZ: Bohater a naród, „Cywilizacja”, 2010 nr 35: Dzięki bohaterom [ISSN 1643-3637], s. 48-59.

Ks. P. TARASIEWICZ: Natura ludzka a państwo, „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 89-100.

Ks. P. TARASIEWICZ: Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej, „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 101-111.

Ks. P. TARASIEWICZ: „Osoba” jako kryterium badawcze, „Studia Ełckie” 11 (2009) [ISSN 1896-6896], s. 91-101.

Ks. P. TARASIEWICZ: Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”, „Cywilizacja”, 2008 nr 27: Patriotyzm dzisiaj [ISSN 1643-3637], s. 40-50.

Ks. P. TARASIEWICZ: Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, „Studia Ełckie” 10 (2008) [ISSN 1896-6896], s. 97-111.

Ks. P. TARASIEWICZ: Naród wobec rewolucji, „Cywilizacja”, 2007 nr 23: O rewolucji i kontrrewolucji [ISSN 1643-3637], s. 60-70.

Ks. P. TARASIEWICZ: Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego, „Studia Ełckie” 9 (2007) [ISSN 1896-6896], s. 67-78. 

Ks. P. TARASIEWICZ: Realistyczna krytyka esencjalizmu, „Studia Ełckie” 8 (2006) [ISSN 1896-6896], s. 91-100. 

Ks. P. TARASIEWICZ: Papież – Polak, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 265-279.

 

Z

 

Ks. J. ZIELIŃSKI: Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym. Relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu, „Studia Ełckie” 12 (2010) [ISSN 1896-6896], s. 113-128.