MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Imelda Chłodna-Błach, Nauczanie jako służba – na kanwie rozważań św. Tomasza z Akwinu, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 411-425 [ISBN 978-83-60737-34-7]:
Nauczanie jako służba.pdf
Dokument PDF [907.7 KB]
I. Chłodna, Filozofia oświeceniowa i jej wpływ na społeczeństwo amerykańskie, „Studia Ełckie” 2008 nr 10, s. 29-40:
I. Chłodna, Filozofia....pdf
Dokument PDF [921.4 KB]
I. Chłodna, W obronie edukacji liberalnej (Liberal Education) – na kanwie rozważań Allana Blooma, „Studia Ełckie” 9 (2007), s. 7-16:
Imelda Chłodna....pdf
Dokument PDF [1.4 MB]