MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Ks. Tomasz Duma, Człowiek sprawcą czynu. Karola Wojtyły próba wyjaśnienia dynamizmu osoby, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, ks. T. Duma, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2016, s. 237-263:
Duma-Czlowiek-sprawca-czynu.pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
Ks. Tomasz Duma, Problem prawdy w myśli Platona, „Studia Ełckie” 2011 nr 13, s. 7-30:
Ks. T. Duma, Problem prawdy....pdf
Dokument PDF [3.6 MB]
Ks. T. Duma, Poznawać czy myśleć – spór o rozumienie poznania filozoficznego w świetle studiów Mieczysława A. Krąpca, „Studia Ełckie” 2008 nr 10, s. 41-62:
T. Duma, Poznawać....pdf
Dokument PDF [1.7 MB]
Ks. T. Duma, Teoria aktu i możności a poznanie Boga. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności, „Studia Ełckie” 2006 nr 8, s. 41-59:
Ks. T. Duma, Teoria....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]