MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Paweł Gondek, Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od αρχη do αιτια, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 4 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274]:
04-Fil-Gondek-1.pdf
Dokument PDF [147.2 KB]
Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés, “El voluntarismo en Escoto: voluntad y libertad,” Studia Elckie 14 (2012): 95-115:
Filozofia-Gordillo.pdf
Dokument PDF [98.2 KB]