MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Małgorzata Jałocho-Palicka, Wojtyła – Jan Paweł II w służbie Trójjedynemu osobowemu Bogu-Stwórcy, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 427-456 [ISBN 978-83-60737-34-7]:
Wojtyła - Jan Paweł II w służbie.pdf
Dokument PDF [1.9 MB]
Piotr Jaroszyński: Obrona natury ludzkiej ochroną humanistycznej kultury, XVI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, KUL, 12 grudnia 2013 [mp3].
Prof. Jaroszynski.mp3
Plik audio MP3 [25.0 MB]
P. Jaroszyński, Natura corrupta: od teologii do filozofii kultury, w: Veni Sancte Spiritus, red. ks. W. Guzewicz, ks. S. Strękowski, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2013, s. 187-199:
Natura corrupta.pdf
Dokument PDF [860.5 KB]
P. Jaroszyński, Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt (aprioryzm czy aposterioryzm), XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”, KUL, 10 X 2010:
Spor o zrodla prawdy.mp3
Plik audio MP3 [28.2 MB]
P. Jaroszyński, Filozofia i teologia wobec Objawienia, w: tenże, Człowiek i nauka, Lublin 2008, s. 97-120:
Filozofia i teologia wobec....pdf
Dokument PDF [1.7 MB]