MISCELLANEA PHILOSOPHICA

H. Kiereś, Dobro wspólne, Radio Maryja: „Felieton Akademicki”, 2 czerwca 2012:
H. Kiereś, Dobro wspólne.mp3
Plik audio MP3 [1'003.0 KB]
H. Kiereś, Postmodernizm w teorii społecznej, w: tenże, Trzy socjalizmy. Tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu, Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 55-78:
H. Kiereś, Postmodernizm....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
J. F. X. Knasas, Jacques Maritain and Ralph McInerny on analogy, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 101-115:
J. Knasas....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
M. Krasnodębski, Über die Realitische Pädagogik in Polen (O realistycznej pedagogice w Polsce), „Studia Ełckie” 2010 nr 12, s. 47-58:
M. Krasnodębski, Uber....pdf
Dokument PDF [835.5 KB]
M. Krasnodębski, Pedagogika Jacka Woronieckiego i Feliksa Wojciecha Bednarskiego jako egzemplifikacja etyki tomizmu tradycyjnego, „Studia Ełckie” 2009 nr 11, s. 29-58:
M. Krasnodębski, Pedagogika....pdf
Dokument PDF [2.1 MB]
M. Krasnodęski, M. Zembrzuski, Wychowanie intelektu jako celowościowe uporządkowanie jego funkcji, „Horyzonty Wychowania” 8/2009 (15), s. 53-75:
M. Krasnodębski, M. Zembrzuski, Wychowan[...]
Dokument PDF [11.0 MB]
M. Krasnodębski, O realistyczną filozofię wychowania. Idealizm i realizm punktem wyjścia w pedagogice, „Studia Philosophiae Christianae” 42(2006) nr 2, s. 45-64:
M. Krasnodębski, O realistyczną....pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
M. Krasnodębski, Franciszka Gabryla antropologia i teoria poznania, „Forum Philosophicum” 8(2003), s. 207-236:
M. Krasnodębski, Gabryla....pdf
Dokument PDF [2.0 MB]
M. Krasnodębski, Zagadnienie pożądania w antropologii Franciszka Gabryla (1866-1914), „Studia Philosophiae Christianae” 39(2003) nr 2, s. 329-349:
M. Krasnodębski, Zagadnienie....pdf
Dokument PDF [1.3 MB]