MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Abelardo Lobato OP, Senderos abiertos hacia el nuevo humanismo, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 311-339:
A. Lobato OP....pdf
Dokument PDF [2.2 MB]