MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Ks. Łukasz Pałubicki, Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z „nowym ateizmem”, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 3 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274]:
Fil-Palubicki.pdf
Dokument PDF [113.5 KB]
Ks. Łukasz Pałubicki, Niemetafizyczne argumenty na istnienie Boga u św. Tomasza z Akwinu, „Studia Ełckie” 2011 nr 13, s. 31-50:
Ks. Ł. Pałubicki, Niemetafizyczne.....pd[...]
Dokument PDF [3.0 MB]
Colin Patterson, MacIntyre and Hauerwas on Metaethics and Science, „Studia Ełckie” 15 (2013) nr 1 [ISSN 1896-6896, e-ISSN 2353-1274]:
04-Fil-Patterson1.pdf
Dokument PDF [105.0 KB]
Vittorio Possenti, La filosofia dopo il nichilismo, in: Wierność rzeczywistości, ed. Z. J. Zdybicka USJK and others, Lublin 2001, 591-617:
V. Possenti....pdf
Dokument PDF [2.1 MB]