MISCELLANEA PHILOSOPHICA

S. Rebecchini, Chrześcijańskie korzenie ekonomii rynkowej, IV Międzynarodowy Kongres: „Katolicy i ekonomia – szanse i zagrożenia”, WSKSiM, Toruń, 18-19 listopada 2011 [mp3]:
Dr Salvatore Rebecchini.mp3
Plik audio MP3 [38.0 MB]
P. A. Redpath, “Globalization, Nationalism, and the Present US Immigration Troubles,” Studia Elckie 14 (2012): 137-146:
Filozofia-Redpath.pdf
Dokument PDF [44.8 KB]
P. A. Redpath, Ateny spotykają Jerozolimę, w: tenże, Odyseja mądrości. Od filozofii do transcendentalnej sofistyki, tłum. M. Pieczyrak, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 63-114:
P. Redpath, Ateny spotykają Jerozolimę..[...]
Dokument PDF [3.2 MB]