MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Ks. Paweł Tarasiewicz, Uczestnictwo jako podstawa życia społecznego w ujęciu Karola Wojtyły, w: Wokół antropologii Karola Wojtyły, red. A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, ks. T. Duma, PTTA, Lublin 2016, s. 417-432:
Ks P Tarasiewicz - Uczestnictwo.pdf
Dokument PDF [934.0 KB]

PODSUMOWANIE: Celem rozważań jest próba syntetycznego przedstawienia poglądów Karol Wojtyła na temat uczestnictwa i jego roli w życiu społecznym. W swojej istocie uczestnictwo sprowadza się – zdaniem Wojtyły – do właściwości osoby ludzkiej, mocą której – bytując i działając „wspólnie z innymi”, a więc w różnych relacjach międzyludzkich i społecznych – potrafi ona być sobą i spełniać siebie. Tak pojęte uczestnictwo, przyjmując postać solidarności lub sprzeciwu, jawi się nie tyle jako podstawa życia społecznego w ogóle, co jako podstawa specyficznej formy tego życia – wspólnoty. Jest to ważne o tyle, że – właśnie dzięki uczestnictwu – życie społeczne człowieka przybiera formę wspólnoty, stając się właściwym kontekstem realizacji dobra wspólnego nie tylko w wymiarze przedmiotowym, lecz przede wszystkim w wymiarze podmiotowym.

SŁOWA KLUCZE: Wojtyła, osoba, uczestnictwo, wspólnota, solidarność, sprzeciw, konformizm, unik.

Ks. Paweł Tarasiewicz, Suwerenność i własność w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 55 (2015), 9–17:
Tarasiewicz-Suwerennosc-Wlasnosc.pdf
Dokument PDF [704.9 KB]

PODSUMOWANIE: W świetle realizmu filozoficznego można zasadnie mówić o suwerenności zarówno człowieka, jak i państwa. Człowiek jawi się tu jako suweren w dziedzinie dóbr duchowych, wyznaczających kierunek jego rozwoju osobowego. Natomiast państwo – w zakresie dóbr materialnych, stanowiących dziedzinę środków zabezpieczających realizację dobra wspólnego, rozumianego jako aktualizacja osobowych potencjalności wszystkich obywateli. Tym samym realizacja dobra wspólnego jest potwierdzeniem i zabezpieczeniem tak suwerenności człowieka, jak i suwerenności państwa. Z kolei, dobra materialne – mimo, iż stanowią domenę suwerena państwowego – mogą, a raczej powinny, być własnością poszczególnych obywateli, o ile lepiej służą realizacji dobra wspólnego.

SŁOWA KLUCZE: suwerenność, własność, osoba, państwo, filozofia, realizm.

Ks. Paweł Tarasiewicz, Władza polityczna jako służba. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu, w: In rebus divinis atque humanis servire – Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, red. Ks. W. Guzewicz i in., Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2014, s. 491-509 [ISBN 978-83-60737-34-7]:
Władza polityczna jako służba.pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Uniwersytet katolicki: dlaczego uniwersytet, dlaczego katolicki?, w: Sztuka i realizm, red. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk SDB, P. Sulenta, Lublin 2014, s. 283-296:
Ks.Tarasiewicz-Uniwersytet.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
P. Tarasiewicz, La universidad Católica: ¿por qué Católica?, ¿por qué universidad?, trans. Corina Yoris Villasana, Cuadernos UCAB 11 (2013): 15-28:
La Universidad....pdf
Dokument PDF [871.8 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Świadectwo jako wyraz tożsamości chrześcijańskiej (kilka uwag filozoficznych), w: Chrześcijańskie świadectwo wczoraj i dziś, red. ks. W. Guzewicz i in., Ełk 2013, s. 9-26
Świadectwo jako wyraz tożsamości.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Istota demoralizacji w świetle realizmu filozoficznego, „Cywilizacja” 2013 nr 44: O demoralizacji władzy, s. 21-31:
Istota demoralizacji.pdf
Dokument PDF [924.7 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Suwerenność narodowa. Próba interpretacji filozoficznej, „Cywilizacja” 2012 nr 40: Polska suwerenna a geopolityka, s. 28-38:
Suwerenność narodowa.pdf
Dokument PDF [1.9 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Państwo prawa i suwerenność człowieka, w: Od sprawiedliwości do państwa prawa, red. S. Kowolik, Tarnowskie Góry 2012 [ISBN 978-83-930975-1-7], s. 11-20:
Ks. P. Tarasiewicz, Państwo prawa....pdf
Dokument PDF [915.0 KB]
Fr. P. Tarasiewicz, “Some Philosophical Remarks on Educating Genuine Leaders,” Studia Elckie 14 (2012): 57-67:
Some-Philosophical-Remarks.pdf
Dokument PDF [75.7 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Naród polski, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, t. 2, red. A. Maryniarczyk SDB, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 215-220:
Naród Polski.pdf
Dokument PDF [584.5 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Specyfika Polaków jako narodu, „Cywilizacja”, 2011 nr 37: Polska i polskość w skarbcu kultury i historii, s. 40-50:
Specyfika Polaków.pdf
Dokument PDF [2.6 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Jan Paweł II jako rzecznik humanizmu, w: Geniusz Bł. Jana Pawła II, red. ks. P. Artemiuk, ks. J. Kotowski, Łomża 2011, s. 85-98:
Jan Paweł II jako rzecznik.pdf
Dokument PDF [863.9 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, „Kultura” i „cywilizacja” – próba korelacji, „Roczniki Kulturoznawcze” 2 (2011), s. 71-88:
Kultura-i-cywilizacja.pdf
Dokument PDF [224.5 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Rozum i wiara jako źródła wiedzy o Bogu według Zofii J. Zdybickiej USJK, „Studia Ełckie” 13 (2011), s. 51-64:
Rozum-i-wiara.pdf
Dokument PDF [2.2 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Rodzina a naród, „Cywilizacja”, 2010 nr 34: S.O.S. dla rodziny, s. 41-48:
Rodzina a naród.pdf
Dokument PDF [635.8 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Bohater a naród, „Cywilizacja”, 2010 nr 35: Dzięki bohaterom, s. 48-59:
Bohater a naród.pdf
Dokument PDF [2.4 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Ludzka natura a państwo, „Studia Ełckie” 12 (2010), s. 89-100:
Ludzka-natura-a-panstwo.pdf
Dokument PDF [884.4 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej, „Studia Ełckie” 12 (2010), s. 101-111:
Podmiotowe-podstawy-afirmacji.pdf
Dokument PDF [786.7 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, „Osoba” jako kryterium badawcze, „Studia Ełckie” 11 (2009), s. 91-101:
Osoba-jako-kryterium-badawcze.pdf
Dokument PDF [816.0 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Szanse patriotyzmu w „globalnej wiosce”, „Cywilizacja”, 2008 nr 27: Patriotyzm dzisiaj, s. 40-50:
Szanse patriotyzmu....pdf
Dokument PDF [867.3 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, „Studia Ełckie” 10 (2008), s. 97-111:
Nacjonalizm-w-świetle-filozofii-kultury.[...]
Dokument PDF [131.4 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Naród wobec rewolucji, „Cywilizacja”, 2007 nr 23: O rewolucji i kontrrewolucji, s. 60-70:
Ks. P. Tarasiewicz, Naród wobec rewolucj[...]
Dokument PDF [859.1 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Sens wiary religijnej w świetle realizmu filozoficznego, „Studia Ełckie” 9 (2007), s. 67-78:
Sens-wiary-religijnej.pdf
Dokument PDF [112.8 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Realistyczna krytyka esencjalizmu, „Studia Ełckie” 8 (2006), s. 91-100:
Realistyczna-krytyka-esencjalizmu.pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Papież – Polak, w: 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, red. J. Sikora, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2004, s. 265-279:
Papież - Polak.pdf
Dokument PDF [924.4 KB]