MISCELLANEA PHILOSOPHICA

Ks. J. Zieliński, Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym. Relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu, „Studia Ełckie” 2010 nr 12, s. 113-128:
J. Zieliński, Relatywizm....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]