PHILOSOPHIA ET CULTURA

◄ PDF i MP3 dostępne w podfolderach ◄ To Access the PDF and MP3 Files Click Subsite Folders

 

 

Nr 15: TOŻSAMOŚĆ ZACHODU W OBLICZU GLOBALNYCH MIGRACJI

 

● Piotr Jaroszyński Po co tożsamość? Od tożsamości indywidualnej po tożsamość cywilizacyjną

● Zdzisław Klafka CSsR – Kościół a migracje

Ks. Tadeusz GuzNowa Lewica wobec migracji

● Robert Ptaszek Imigranci - spotkanie islamu z chrześcijaństwem w Europie

● Ewa Kurek Imigranci żydowscy w Polsce: aspekt religijny, narodowy i polityczny

● Mieczysław Ryba Źródła i skutki ostatnich fal migracji na Europę

● Andrzej Maryniarczyk SDB – Tożsamość osoby ludzkiej źródłem i obroną tożsamości Zachodu

 

 

Nr 14: ELITY – DAWNIEJ, DZIŚ, JUTRO

 

LECTURES IN SPANISH & ENGLISH

Corina Yoris-Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela) - Liderazgos necesarios en tiempos de crisis

Ferenc Hörcher (Hungarian Academy of Science, Pázmány Péter Catholic University, Hungary) - The Communist destruction of the middle classes of Hungary – is there a way to heal it?

 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM

Piotr Jaroszyński (KUL) - Elity a cywilizacje

Ferenc Hörcher (Węgierska Akademia Nauk, Uniwersytet Katolicki im. Pázmány Pétera, Węgry) - Komunistyczna destrukcja średniej klasy na Węgrzech – czy jest droga odrodzenia?, tłum. Imelda Chłodna-Błach

O. Zdzisław Klafka (Rektor WSKSiM, Toruń) - Biblijna redefinicja elity

Corina Yoris-Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela) - Liderzy potrzebni w czasie kryzysu, tłum. Piotr Jaroszyński

Ks. Andrzej Maryniarczyk (KUL) - Rola filozofii realistycznej w formacji intelektualnej elity

Ks. Tadeusz Guz (KUL) - Elity czy technokraci? Pułapki państwa totalitarnego i drogi wyjścia

 

Nr 13: JAN PAWEŁ II WOBEC TOTALITARYZMÓW

 

LECTURES IN ENGLISH [mp3]

● Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – The Essential Connection between Modern Totalitarianism and Modern Science and its Importance for KUL, the Polish People, and the West.

● Richard FAFARA (U.S. Army [Civilian], Adler-Aquinas Institute) – A Polish Pope and an American President.

 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM [mp3]

● Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Uniwersytet a totalitaryzmy

● Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie KUL-u, polskiego Narodu i Zachodu.

● O. Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Media a totalitaryzm

● Richard FAFARA (U.S. Army [Civilian], Adler-Aquinas Institute) – Polski papież i amerykański prezydent.

● Mieczysław RYBA (KUL) – Jan Paweł II wobec sowieckiego komunizmu.

● Henryk KIEREŚ (KUL) – Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako apologia personalizmu.

● Ks. Jan SOCHOŃ (UKSW) – Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej.

● Ks. Tadeusz GUZ (KUL) – Priorytet osoby przed rzeczą w nauczaniu Karola Wojtyły i Jana Pawła II a niektóre próby urzeczowienia człowieka.

● Ks. Paweł BORTKIEWICZ (UAM) – Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu.

● Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Prawo jako narzędzie totalitaryzmu.

● Ks. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II.

 

TRANSKRYPTY WYKŁADÓW [pdf]

● Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie KUL-u, polskiego Narodu i Zachodu (tłum. ks. P. Tarasiewicz), zob.: Socjalizm w przebraniu nauki, „Nasz Dziennik” 23 maja 2014 r.

 

Nr 12: EDUKACJA NA ROZDROŻU

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3]

● Piotr Jaroszyński – Po co edukacja? Spór o ludzką naturę

● Curtis Hancock – Homeschooling and the Struggle to Safeguard the Family (Nauczanie domowe i walka o ochronę rodziny)

● Tom Michaud – Philosophical Reflections on the „New Progressivism” in Education (Filozoficzne refleksje nt. „nowego progresywizmu” w edukacji)

● O. Zdzisław Klafka CSsR – Jaka rola i szanse dla uczelni katolickich?

● Mieczysław Ryba – Tradycja nauczania domowego w Polsce

● Ks. Tadeusz Guz – „Krytyka negatywna” jako istota edukacji neomarksistowskiej

● Henryk Kiereś – Utopie jako zagrożenie dla edukacji

 

ROZMOWY / CONVERSATIONS [mp3]

● On homeschooling in USA today (Curtis Hancock)

● Czy dobrze jest uczyć języków obcych we wczesnym dzieciństwie? (Mieczysław Ryba, Piotr Jaroszyński)

● Edukacja dawniej i obecnie: kontrast metody nauczania (Mieczysław Ryba)

● Podręczniki do edukacji domowej (Mieczysław Ryba)

● Nauczanie domowe w Polsce (Jacob Martin, Piotr Habrzyk, Debora Broda i in.)

● Fenomen nauczania domowego (Paweł Jurczyk)

 

Nr 11: CYWILIZACJE WOBEC MULTIKULTURALIZMU

 

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● Piotr Jaroszyński – Multikulturalizm: poza cywilizacją?

● Mieczysław Ryba – UE wobec mulitukulturalizmu. Aktualne problemy

● O. Krzysztof Bieliński CSsR – Multikulturalizm: czas Apokalipsy?

● James KellyLife, Liberty and the Pursuit of Happiness: Reflections on the Survival of Multiculturalism in America (Życie, wolność i dążenie do szczęścia: refleksje nad problemem przetrwania multikulturalizmu w Ameryce) [ENG/PL]

● Stefan ScholzMultikulturalität in Deutschland. Ein Gesellschaft auf der Suche nach einer Vision in Zeiten der Verunsicherung (Wielokulturowość w Niemczech.Społeczeństwo w poszukiwaniu nowej wizji w czasach niepewności) [GER/PL]

● Ks. Piotr Roszak – Nieugięta mniejszość. Casus mozarabski a iberyjskie doświadczenie graniczności

● Kazimierz Maliszewski – Różnorodność kulturowa w Pierwszej Rzeczypospolitej

● Robert Ptaszek – Nowe ruchy religijne jako element współczesnego multikulturalizmu

● Krzysztof Kosior – Hinduizm wobec wielokulturowości

● Paweł Skrzydlewski – Ideologie wielokulturowości a destrukcja polityki Zachodu.

● Krzysztof Wroczyński – Wielokulturowość w perspektywie globalizacji

● Henryk Kiereś – Wielokulturowość a relatywizacja humanistyki

● Ks. Andrzej Maryniarczyk SDB – Osoba a wielokulturowość

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● Wypowiedź multimedialna Mieczysława A. KRĄPCA OP pt. Czym jest polskość? [PL]

● P. JAROSZYŃSKI – Wprowadzenie do tematu: Skarb cywilizacji [PL]

● P. REDPATHGlobalization, Nationalism and the Present US Immigration Troubles / Globalizacja, nacjonalizm a współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych [ENG / PL]

● K. BIELIŃSKI CSsR – Kościół wobec emigracji [PL]

● H. KIEREŚ – Emigracja jako problem cywilizacyjny [PL]

● D. ZAMIATAŁA CMF – Polskie duszpasterstwo zagraniczne [PL]

● P. ANDRUKIEWICZ CSsR – Media a emigracja – na przykładzie Radia Maryja [PL]

● Ks. J. SZYMAŃSKI – Oświata i szkolnictwo polonijne [PL]

● A. MARYNIARCZYK SDB – Homo viator [PL]

● T. MICHAUDDiversity within USA Culture and Politics / Różnorodność w kulturze i polityce amerykańskiej [ENG / PL]

● M. RYBA – Europa współczesna wobec migracji – główne problemy [PL]

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● Wypowiedź multimedialna o. Mieczysława A. Krąpca OP pt. „O ludzką politykę”

● P. Jaroszyński, Co to jest totalitaryzm?

● H. Kiereś, Socjalizm matką totalitaryzmu

● P. A. Redpath, Od tolerancji do totalitaryzmu

● A. Marcos, Czy liberalizm może być totalitarny?

● J. Skoczyński, Totalizm z neopogańskiej perspektywy polskiej

● J. Bartyzel, Wspólne źródła liberalizmu i totalitarnej demokracji

● K. Bieliński, CSsR, Ateizm jako ideologia totalitarna

● P. Skrzydlewski, Cywilizacyjne determinanty prawa stanowionego

● M. Ryba, Nazizm i komunizm – różnice i podobieństwa

● Ks. T. Guz, Nowa Lewica jako neototalitaryzm

● A. Maryniarczyk SDB, Suwerenność i godność osoby ludzkiej

 

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]

● Peter A. Redpath, Od tolerancji do totalitaryzmu: „współczucie” a zachodni neofaszyzm

● Piotr Jaroszyński, Co to jest totalitaryzm?

● Henryk Kiereś, Totalitaryzm cywilizacyjny: od utopii do socjalizmu

● Jacek Bartyzel, Wspólne źródła liberalizmu i totalitarnej demokracji

● O. Krzysztof Bieliński CSsR, Ateizm jest totalitaryzmem

● S. Zofia J. Zdybicka USJK, Ateizm zagrożeniem dla osoby

● Ks. Tadeusz Guz, Nowa lewica jako neototalitaryzm – w kontekście myśli neomarksistowskiej Maxa Horkheimera

● Ks. Andrzej Maryniarczyk SDB, Suwerenność i godność osoby ludzkiej a totalitaryzm

● Agnieszka Lekka-Kowalik, Ideowe podstawy totalitaryzmu

● Mieczysław Ryba, Narodowy socjalizm i bolszewicki komunizm – próba porównania

● Jan Kłos, Człowiek w przestrzeni wolności a totalitaryzm

● Paweł Skrzydlewski, Cywilizacyjne determinanty prawa stanowionego w kontekście totalitaryzmów

● Anthony Cirelli, Jak liberalizm szkodzi katolicyzmowi w Ameryce?

● Ks. Tomasz Duma, Religia a totalitaryzm w świetle „Państwa” Platona

● Ks. Paweł Tarasiewicz, Jan Paweł II o totalitaryzmie

● Marek Czachorowski, Totalitaryzm a rodzina

● Totalitaryzm – bibliografia

 

Nr 8: TERRORYZM – DAWNIEJ I DZIŚ

  

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf

● A. Maryniarczyk SDB, Casus wendety a terroryzm. Filozoficzna próba analizy terroryzmu.

● P. Jaroszyński, Terroryzm – wojna cywilizacji.

● P. A. Redpath, Nieświęta Trójca współczesnego terroryzmu: Utopijne marzenia, samoofiarowanie i systemowe zło.

● H. Kiereś, Utopia i terror.

● J. Danecki, Narodziny terroryzmu w świecie islamu.

● T. A. Michaud, Ekoterror a ekoideologia.

● M. A. Belmonte, Terroryzm w Hiszpanii i jego wpływ na postawę elektoratu.

● Z. J. Zdybicka USJK, Chrześcijaństwo wobec terroryzmu.

● P. Sajdek, Czy hinduizm jest religią pokoju?

● Ks. A. Jaśko, Stary Testament wobec terroryzmu.

● M. Ryba, Terror jako metoda działania państwa socjalistycznego.

● Ks. T. Guz, Terroryzm nowej lewicy.

● M. Czachorowski, Terroryzm rewolucji seksualnej.

● P. Skrzydlewski, Terroryzm jako środek zniewolenia człowieka.

● I. Chłodna, Terroryzm edukacyjny.

● Ks. P. Tarasiewicz, Terroryzm contra terror.

● A. Biela, D. Bryk, G. Kida, M. Wołońciej, Psychologiczne uwarunkowania terroryzmu jako zjawiska globalnego.

● A. Kozak, P. Mamcarz, Profil socjopsychologiczny terrorysty.

● H. Karp, Terroryzm medialny.

● K. Wroczyński, Terror państwa prawa.

 

Nr 7: SPRAWIEDLIWOŚĆ – IDEE A RZECZYWISTOŚĆ

  

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf

● M. A. Krąpiec OP, Bytowe podstawy sprawiedliwości.

● A. Maryniarczyk SDB, O właściwą miarę sprawiedliwego działania.

● P. A. Redpath, Sprawiedliwość w Nowym Porządku Świata: redukcja sprawiedliwości do tolerancji w Nowym Totalitarnym Państwie Światowym.

● T. A. Michaud, Krytyka sprawiedliwości „poprawnej politycznie”.

● P. Pérez López, Sprawiedliwość a osądzanie historii: wokół problemu oskarżania przeszłości.

● H. Kiereś, Utopia i sprawiedliwość.

● P. Jaroszyński, Sprawiedliwość: od mitologii do ideologii.

● Ks. T. Guz, Unia Europejska: jaka solidarność?

● M. Ryba, Od rozbiorów do PRL-u – legalizacja niesprawiedliwości.

● Ks. P. Tarasiewicz, Marksistowska koncepcja sprawiedliwości.

● Z. J. Zdybicka USJK, Sprawiedliwość a miłosierdzie w chrześcijaństwie.

● J. Danecki, Sprawiedliwość w islamie.

● P. Sajdek, Sprawiedliwość w Bhagawadgicie.

● Ks. A. Jaśko, Sprawiedliwość w Starym Testamencie.

● P. Skrzydlewski, Sprawiedliwość w różnych typach cywilizacji – na kanwie rozważań F. Konecznego.

● M. J. Gondek, Sprawiedliwość a praca.

● Z. Pańpuch, Koncepcja sprawiedliwości w starożytnej Grecji.

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● M. A. Krąpiec OP, Ewolucjonizm, ale jaki? [PL]

● A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kreacjonizm? [PL]

● P. Redpath, Fundamentalizm darwinowski / Darwinian Fundamentalism [ENG / PL]

● E. Martinez, Czy Bóg gra w kości? / Is God dicing? [ES / PL]

● P. R. Blum, Bawiąc się w Boga: antropocentryczny zwrot renesansu / Playing God: the Anthropological Turn of the Renaissance [ENG / PL]

● R. Delfino, Naturalizm metodologiczny / Methodological naturalism and evolution [ENG / PL]

● H. Kiereś, Czy artysta jest stwórcą? [PL]

● P. Jaroszyński, Personalizm a kreacjonizm [PL]

● B. Paź, Być versus stawać się w filozofii kartezjańskiej [PL]

● A. Lekka-Kowalik, Spór o ewolucjonizm – uwagi metodologiczne [PL]

● Z.J. Zdybicka USJK, Ewolucjonizm a partycypacja [PL]

  

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]  

● M. A. Krąpiec OP, Ewolucjonizm, ale jaki?

● A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kreacjonizm?

● P. A. Redpath, Fundamentalizm darwinowski

● E. Martinez, Czy Bóg gra w kości?

● P. R. Blum, Bawiąc się w Boga: antropocentryczny zwrot renesansu.

● R. A. Delfino, Naturalizm metodologiczny i ewolucja.

● H. Kiereś, Czy artysta jest stwórcą?

● P. Jaroszyński, Personalizm a kreacjonizm.

● B. Paź, Filozoficzna geneza procesualizmu i ewolucjonizmu w antropologii.

● Ks. P. Tarasiewicz, Jan Paweł II wobec ewolucjonizmu.

● K. Wroczyński, Ewolucjonizm czy kreacjonizm z rosminiańskiej perspektywy.

● P. Sajdek, Świat jako ewolut słowa w myśli gramatyków indyjskich.

● T. Stefaniuk, Filozofia islamska – kreacjonizm czy emanacjonizm?

● J. Zon, Kiedy „kreacja albo ewolucja”, a kiedy „kreacja oraz ewolucja”

● J. Koszteyn, P. Lenartowicz SJ, Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie.

● K. W. Kemp, Ewolucja i stworzenie.

● B. Sweetman, Między religią a ewolucją: cztery błędy pospolite.

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● M. A. Krąpiec OP, Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki? [PL]

● Abp I. Tokarczuk, Religia w czasach komunizmu [PL]

● P. Redpath, Niewidzialne ręce w nowym porządku świata. Rozważania o metafizyce, nauce, religii i polityce w czasach ponowoczesnych / Invisible Hands in the New World Order: Reflections on Metaphysics, Science, Religion, and Politics in the Postmodern Era [ENG / PL]

● T. Michaud, Polityka, religia, a problemy postmodernistycznego pluralizmu / Politics, Religion and the Problems of Postmodern Pluralism [ENG / PL]

● Z. J. Zdybicka USJK, Religia i polityka w encyklice Benedykta XVI „Deus caritas est” [PL]

● P. Moskal, Czy religia może być apolityczna? [PL]

● M. Rembierz, Religijno-filozoficzne dociekania Stefana Swieżawskiego [PL]

● B. Paź, Bóg i religia na tle tradycji racjonalistycznej w XVII i XVIII wieku [PL]

● J. Nagórny, Jan Paweł II o zaangażowaniu świeckich w politykę [PL]

● A. Maryniarczyk SDB, Jana Pawła II krytyka nowożytnych filozofii racjonalistycznych jako źródła dehumanizacji kultury i polityki [PL]

● H. Kiereś, Polityka a sztuka religijna [PL]

● P. Jaroszyński, Pułapka politycznej poprawności [PL]

 

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf] 

● M. A. Krąpiec OP, Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki: rozpad wspólnej kultury Europy. 

● A. Maryniarczyk SDB, Źródła dehumanizacji współczesnej kultury i polityki (czytając teksty Jana Pawła II: „Pamięć i tożsamość” oraz „Przekroczyć próg nadziei”). 

● P. A. Redpath, Niewidzialne ręce i nowy światowy ład. Rozważania o metafizyce, nauce, religii i polityce w epoce postmodernizmu. 

● T. A. Michaud, Problematyczna polityka postmodernistycznego pluralizmu. 

● Z. J. Zdybicka USJK, Religia i polityka w encyklice Benedykta XVI „Deus caritas est”. 

● Ks. P. Moskal, Czy religia może być apolityczna? 

● H. Kiereś, Istota i kryteria sztuki religijnej. 

● P. Jaroszyński, Pułapka politycznej poprawności. 

● M. Rembierz, Religia – polityka – filozofia. O odróżnianiu „tego, co boskie” i „tego, co cesarskie w refleksji filozoficznej i społecznej Stefana Swieżawskiego. 

● B. Paź, Bóg i religia na tle kantowskiego ideału oświecenia. Epistemologiczne podstawy nauki o religii. 

● Ks. P. Tarasiewicz, Między polityką a religią – w poszukiwaniu „złotego środka”. 

● K. Wroczyński, Konkordaty – refleksja na temat skutków przyjęcia dualizmu religijno-politycznego w kulturze Zachodu. 

● M. Czachorowski, Sakralny wymiar ludzkiej płciowości. 

● Z. Pańpuch, Platon i Arystoteles na temat relacji religii do polityki. 

● J. Danecki, Teologia i polityka w klasycznym islamie. 

● H. Drawnel SDB, Władza arcykapłana w Izraelu we wczesnym okresie hellenistycznym: pomiędzy historią a kapłańską ideologią dydaktyczną. 

● P. Sajdek, Władza króla w starożytnych Indiach. 

● Ks. J. Szymański, Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR. 

● J. J. Blazquez Ortega, El laicismo en el México cristiano.

 

Nr 4: CZŁOWIEK I PAŃSTWO

 

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]

● M. A. Krąpiec OP, Osoba i państwo.

● P. Jaroszyński, Cywilizacyjne oblicza polityki.

● A. Maryniarczyk SDB, Czy filozofia może być państwowa?

● B. Sweetman, Chrześcijański polityk we współczesnym świecie?

● P. A. Redpath, Być katolickim politykiem dziś – plusy i minusy. W odpowiedzi Brendanowi Sweetmanowi.

● C. Hancock, O plusach i minusach bycia politykiem chrześcijańskim we współczesnym świecie. Odpowiedź na tezy Brendana Sweetmana.

● Ks. J. Nagórny, Polityka – „świecką religią”?

● A. Raźny, Od metafizyki do ideologii i utopii komunizmu. Z dziejów inteligencji rosyjskiej.

● H. Kiereś, Filozofia a problem cywilizacji.

● K. Wroczyński, Pułapki państwa prawa.

● Z. J. ZdybickaUSJK, Religia apaństwo.

● P. S. Mazur, Państwo neutralne światopoglądowo?

● P. Skrzydlewski, Ekonomia czy ekonomika?

● M. Czachorowski, Homoseksualizm aprawo.

● W. Chudy, Polityka jako wojna i wojna jako polityka.

● Ks. P. Tarasiewicz, Polityczne aspiracje narodu.

● R. Polak, Państwo a społeczeństwo w polskiej katolickiej nauce społecznej okresu II Rzeczypospolitej – wybrane problemy.

● Ks. J. L. Łapiński, Technokraci – nowa elita państwa?

● K. Giordano, Rola państwa w polityce ochrony środowisko.

● Z. Wróblewski, Społeczeństwo ryzyka a ochrona środowiska.

WYKŁADY / LECTURES [mp3] 

● M. A. Krąpiec OP, Człowiek podmiotem wychowania [PL]

● P. Jaroszyński, Edukacja na rozdrożu cywilizacji [PL]

● A. Maryniarczyk SDB, Potrzeba kształcenia metafizycznego [PL]

● T. Michaud, Postmodernistyczne wyzwania dla katolickiego kształcenia na poziomie wyższym / Postmodern challenges to Catholic higher education [ENG / PL]

● Z. J. Zdybicka USJK, Wychowanie a religia [PL]

● W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania [PL]

● P. Mazur, Opatrzność ludzka a wychowanie [PL]

● A. Rynio, Źródła nadziei w pedagogicznym przesłaniu Jana Pawła II [PL]

● E. Martinez, Dysocjacja wychowania w fenomenalizmie pedagogicznym / The dissociation of education in the pedagogical phenomenism [ES / PL]

● H. Kiereś, Utopia a edukacja [PL]

  

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]

● M. A. Krąpiec OP, Człowiek podmiotem wychowania.

● P. Jaroszyński, Edukacja na rozdrożu cywilizacji.

● P. Redpath, Filozofia edukacji elementarnej.

● A. Maryniarczyk SDB, Potrzeba kształcenia metafizycznego.

● T. Michaud, Postmodernistyczne wyzwania dla katolickiego kształcenia na poziomie wyższym.

● Ks. J. Turek, Nauczanie filozofii w kontekście współczesnej kosmologii przyrodniczej – problematyka czasowego początku Wszechświata.

● Z. E. Roskal, Edukacyjna ścieżka filozoficzna a filozofia przyrody.

● Z. J. ZdybickaUSJK, Wychowanie a religia.

● W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania.

● P. Mazur, Opatrzność ludzka a wychowanie.

● A. Rynio, Źródła nadziei w pedagogicznym przesłaniu Jana Pawła II.

● Ks. P. Tarasiewicz, Edukacja a naród.

● P. Skrzydlewski, Prawo człowieka do edukacji.

● M. Czachorowski, Edukacja seksualna.

● R. Polak, Filozofia wychowania o. Jacka Woronieckiego.

● A. Lekka-Kowalik, Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna – antidotum na kryzys?

● J. Wojtysiak, Edukacja filozoficzna w ujęciu szkoły lwowsko-warszawskiej.

● J. Zubelewicz, Filozofie edukacji i antypedagogika.

● E. Martinez, Dysocjacja wychowania w fenomenalizmie pedagogicznym.

● H. Kiereś, Utopia a edukacja.

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]

● o. M. A. Krąpiec OP, Kultura techniczna a humanistyczna.

● P. Jaroszyński, Źródła technicyzacji kultury zachodniej.

● P. A. Redpath, Dwa oblicza technologii: przejaw kultury czy narzędzie dyktatury.

● ks. A. Maryniarczyk SDB, Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna.

● s. Z. J. Zdybicka USJK, Religia i technika.

● H. Kiereś, Źródła myślenia utopijnego.

● J. Deely, Skoro można przeszczepić serce, to dlaczego nie duszę?

● Z. E. Roskal, Sukcesy techniki a osiągnięcia poznawcze nauki.

● J. Zon, Od poszukiwania „duszy elekrycznej” do zastosowań broni elektromagnetycznych. Elekromagnetyzm w służbie życia i śmierci.

● Ks. Tadeusz Biesaga SDB, O naukowym urządzaniu świata.

● A. Lekka-Kowalik, Związek nauki i techniki jako źródło problematyki dla etyki badań naukowych.

● M. Czachorowski, Technologia w służbie życia czy śmierci człowieka? Spór o nieinstrumentalną wartość ludzkiej płciowości.

● Z. Wróblewski, Przyroda i technika w kontekście kryzysu ekologicznego. Uwagi o utraconych oczywistościach.

● P. Skrzydlewski, Cywilizacja łacińska wobec techniki.

 

Nr 1: PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

ARTYKUŁY / ARTICLES [pdf]

● P. Jaroszyński, Co to jest Zachód?

● o. M. A. Krąpiec OP, O chrześcijańskich źródłach europejskiej kultury.

● s. Z. J. Zdybicka USJK, Chrześcijaństwo w kulturze Zachodu.

● P. A. Redpath, 11 września 2001 i „duch” Awerroesa.

● ks. J. Nagórny, Cywilizacja miłości wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.

● ks. A. Maryniarczyk SDB, Metafizyka jako specyficzny rodzaj poznania w kulturze zachodniej.

● H. Kiereś, Ideologizacja kultury Europy.

● ks. A. Zwoliński, Sekty wyzwaniem współczesnego świata.

● M. Ryba, Zagrożenia kultury polskiej. Kontekst historyczny.

● K. Wroczyński, Walka o prawo.

● P. Skrzydlewski, Czy zmierzch cywilizacji Zachodu?

● Ph. H. Wiebe, Znak czasu – Całun Turyński.