PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3]

 „Emigracja i cywilizacje” – X Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”; organizatorzy: Katedra Filozofii Kultury KUL oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA); Lublin, 14 maja 2011.

Wypowiedź multimedialna Mieczysława Alberta KRĄPCA OP pt. Czym jest polskość?:

M.A. Krąpiec....mp3
Plik audio MP3 [11.1 MB]

P. JAROSZYŃSKI – Wprowadzenie do tematu: Skarb cywilizacji:

P. Jaroszyński....mp3
Plik audio MP3 [28.2 MB]

P. REDPATHGlobalization, Nationalism and the Present US Immigration Troubles / Globalizacja, nacjonalizm a współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych:

P.A. Redpath...mp3
Plik audio MP3 [54.8 MB]

K. BIELIŃSKI CSsR – Kościół wobec emigracji:

K. Bieliński...mp3
Plik audio MP3 [39.4 MB]

H. KIEREŚ – Emigracja jako problem cywilizacyjny:

H. Kiereś...mp3
Plik audio MP3 [29.9 MB]

D. ZAMIATAŁA CMF – Polskie duszpasterstwo zagraniczne:

D. Zamiatała.mp3
Plik audio MP3 [34.1 MB]

P. ANDRUKIEWICZ CSsR – Media a emigracja – na przykładzie Radia Maryja:

P. Andrukiewicz.mp3
Plik audio MP3 [31.0 MB]

Ks. J. SZYMAŃSKI – Oświata i szkolnictwo polonijne:

J. Szymański.mp3
Plik audio MP3 [34.7 MB]

A. MARYNIARCZYK SDB – Homo viator:

A. Maryniarczyk.mp3
Plik audio MP3 [22.5 MB]

T. MICHAUDDiversity within USA Culture and Politics / Różnorodność w kulturze i polityce amerykańskiej:

T. Michaud.mp3
Plik audio MP3 [40.2 MB]

M. RYBA – Europa współczesna wobec migracji – główne problemy:

M. Ryba.mp3
Plik audio MP3 [32.0 MB]