PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

„JAN PAWEŁ II WOBEC TOTALITARYZMÓW” – XIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury KUL oraz Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundację „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Gilson Society (USA) i Adler-Aquinas Institute (USA); 12 maja 2014 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin:

 

LECTURES IN ENGLISH

 

Peter A. REDPATH (Rector of the Adler-Aquinas Institute, USA) – The Essential Connection between Modern Totalitarianism and Modern Science and its Importance for KUL, the Polish People, and the West:
Peter Redpath.mp3
Plik audio MP3 [14.1 MB]
Richard FAFARA (U.S. Army [Civilian], Adler-Aquinas Institute) – A Polish Pope and an American President:
Richard Fafara.mp3
Plik audio MP3 [31.1 MB]

 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM

 

Piotr JAROSZYŃSKI (KUL) – Uniwersytet a totalitaryzmy:
01-Piotr Jaroszynski.mp3
Plik audio MP3 [22.6 MB]
Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie KUL-u, polskiego Narodu i Zachodu (tłum. ks. P. Tarasiewicz):
02-Peter Redpath - PL.mp3
Plik audio MP3 [14.7 MB]
O. Zdzisław KLAFKA (Rektor WSKSiM, Toruń) – Media a totalitaryzm:
03-o. Zdzislaw Klafka.mp3
Plik audio MP3 [34.4 MB]
Richard FAFARA (U.S. Army [Civilian], Adler-Aquinas Institute) – Polski papież i amerykański prezydent (tłum. ks. P. Tarasiewicz):
04-Richard Fafara - PL.mp3
Plik audio MP3 [28.4 MB]
Mieczysław RYBA (KUL) – Jan Paweł II wobec sowieckiego komunizmu:
05-Mieczysław Ryba.mp3
Plik audio MP3 [18.3 MB]
Henryk KIEREŚ (KUL) – Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako apologia personalizmu:
06-Henryk Kiereś.mp3
Plik audio MP3 [21.5 MB]
Ks. Jan SOCHOŃ (UKSW) – Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej:
07-Ks-Jan-Sochoń.mp3
Plik audio MP3 [23.3 MB]
Ks. Tadeusz GUZ (KUL) – Priorytet osoby przed rzeczą w nauczaniu Karola Wojtyły i Jana Pawła II a niektóre próby urzeczowienia człowieka:
08-Ks-Tadeusz-Guz.mp3
Plik audio MP3 [27.0 MB]
Ks. Paweł BORTKIEWICZ (UAM) – Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu:
09-Ks-Paweł-Bortkiewicz.mp3
Plik audio MP3 [23.4 MB]
Krzysztof WROCZYŃSKI (KUL) – Prawo jako narzędzie totalitaryzmu:
10-Krzysztof Wroczyński.mp3
Plik audio MP3 [24.0 MB]
Ks. Andrzej MARYNIARCZYK (KUL) – Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II:
11-Ks-Andrzej Maryniarczyk.mp3
Plik audio MP3 [26.2 MB]

 

TRANSKRYPTY WYKŁADÓW

 

Peter A. REDPATH (Rector, Adler-Aquinas Institute, USA) – Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie KUL-u, polskiego Narodu i Zachodu (tłum. ks. P. Tarasiewicz), zob.: Socjalizm w przebraniu nauki, „Nasz Dziennik” 23 maja 2014 r.:
Peter Redpath-Socjalizm w przebraniu nau[...]
Dokument PDF [66.2 KB]