PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

ELITES—THEIR PAST, NOW AND FUTURE

XIV International Symposium of «The Future of Western Civilization» Project organized by The Chair of the Philosophy of Culture & Art (CUL, Poland), The College of Social & Media Culture (Torun, Poland), “Lublin Christian Philosophy School” Foundation (Poland), and Adler-Aquinas Institute (USA); May 6, 2015, John Paul II Catholic University of Lublin (Poland):

ELITY – DAWNIEJ, DZIŚ, JUTRO

XIV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «Przyszłość cywilizacji Zachodu» zorganizowane przez Katedrę Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundację „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej” oraz Adler-Aquinas Institute (USA); 6 maja 2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin:

 

 

LECTURES IN SPANISH & ENGLISH

 

 

Corina Yoris-Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela)

Liderazgos necesarios en tiempos de crisis

Ferenc Hörcher (Hungarian Academy of Science, Pázmány Péter Catholic University, Hungary)

The Communist destruction of the middle classes of Hungary – is there a way to heal it?

 

 

WYKŁADY W JĘZYKU POLSKIM

 

 

Piotr Jaroszyński (KUL)

Elity a cywilizacje

Ferenc Hörcher (Węgierska Akademia Nauk, Uniwersytet Katolicki im. Pázmány Pétera, Węgry)

Komunistyczna destrukcja średniej klasy na Węgrzech – czy jest droga odrodzenia?

tłum. Imelda Chłodna-Błach

O. Zdzisław Klafka (Rektor WSKSiM, Toruń)

Biblijna redefinicja elity

Corina Yoris-Villasana (UCAB, Caracas, Venezuela)

Liderzy potrzebni w czasie kryzysu

tłum. Piotr Jaroszyński