PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

Kultura wobec techniki, red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gondek, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2004:

o. M. A. Krąpiec OP, Kultura techniczna a humanistyczna:
M.A. Krąpiec OP, Kultura....pdf
Dokument PDF [791.7 KB]
P. Jaroszyński, Źródła technicyzacji kultury zachodniej:
P. Jaroszyński, Źródła....pdf
Dokument PDF [573.6 KB]
P. A. Redpath, Dwa oblicza technologii: przejaw kultury czy narzędzie dyktatury:
P.A. Redpath, Dwa oblicza....pdf
Dokument PDF [785.8 KB]
ks. A. Maryniarczyk SDB, Rozumienie rzeczywistości a kultura techniczna:
A. Maryniarczyk SDB, Rozumienie.pdf
Dokument PDF [825.7 KB]
s. Z. J. Zdybicka USJK, Religia i technika:
Z.J. Zdybicka USJK, Religia....pdf
Dokument PDF [884.1 KB]
H. Kiereś, Źródła myślenia utopijnego:
H. Kiereś, Źródła....pdf
Dokument PDF [926.2 KB]
J. Deely, Skoro można przeszczepić serce, to dlaczego nie duszę?
J. Deely, Skoro....pdf
Dokument PDF [1.3 MB]
Z. E. Roskal, Sukcesy techniki a osiągnięcia poznawcze nauki
Z.E. Roskal, Sukcesy....pdf
Dokument PDF [496.4 KB]
J. Zon, Od poszukiwania „duszy elekrycznej” do zastosowań broni elektromagnetycznych. Elekromagnetyzm w służbie życia i śmierci:
J. Zon, Od poszukiwania....pdf
Dokument PDF [787.5 KB]
ks. Tadeusz Biesaga SDB, O naukowym urządzaniu świata:
T. Biesaga SDB, O naukowym....pdf
Dokument PDF [665.8 KB]
A. Lekka-Kowalik, Związek nauki i techniki jako źródło problematyki dla etyki badań naukowych:
A. Lekka-Kowalik, Związek....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
M. Czachorowski, Technologia w służbie życia czy śmierci człowieka? Spór o nieinstrumentalną wartość ludzkiej płciowości:
M. Czachorowski, Technologia....pdf
Dokument PDF [500.7 KB]
Z. Wróblewski, Przyroda i technika w kontekście kryzysu ekologicznego. Uwagi o utraconych oczywistościach:
Z. Wróblewski, Przyroda....pdf
Dokument PDF [625.2 KB]
P. Skrzydlewski, Cywilizacja łacińska wobec techniki:
P. Skrzydlewski, Cywilizacja....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]