PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3]

„Filozofia i Edukacja” – III Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”; Lublin, 5 maja 2004. 

M. A. Krąpiec OP, Człowiek podmiotem wychowania:

M.A. Krąpiec, Człowiek....mp3
Plik audio MP3 [9.6 MB]

P. Jaroszyński, Edukacja na rozdrożu cywilizacji:

A. Maryniarczyk, Potrzeba kształcenia metafizycznego:

T. Michaud, Postmodernistyczne wyzwania dla katolickiego kształcenia na poziomie wyższym / Postmodern challenges to Catholic higher education:

T. Michaud, Postmodernistyczne....mp3
Plik audio MP3 [11.7 MB]

Z. J. Zdybicka USJK, Wychowanie a religia:

W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania:

P. Mazur, Opatrzność ludzka a wychowanie:

A. Rynio, Źródła nadziei w pedagogicznym przesłaniu Jana Pawła II:

A. Rynio, Źródła nadziei....mp3
Plik audio MP3 [5.4 MB]

E. Martinez, Dysocjacja wychowania w fenomenalizmie pedagogicznym / The dissociation of education in the pedagogical phenomenism:

H. Kiereś, Utopia a edukacja:

H. Kiereś, Utopia i edukacja.mp3
Plik audio MP3 [9.1 MB]

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

Filozofia i edukacja, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”,

Lublin 2005:

M. A. Krąpiec OP, Człowiek podmiotem wychowania:
M.A. Krąpiec OP....pdf
Dokument PDF [420.8 KB]
P. Jaroszyński, Edukacja na rozdrożu cywilizacji:
P. Jaroszyński.....pdf
Dokument PDF [640.3 KB]
P. Redpath, Filozofia edukacji elementarnej:
P. Redpath....pdf
Dokument PDF [602.1 KB]
A. Maryniarczyk SDB, Potrzeba kształcenia metafizycznego:
A. Maryniarczyk SDB.....pdf
Dokument PDF [758.2 KB]
T. Michaud, Postmodernistyczne wyzwania dla katolickiego kształcenia na poziomie wyższym:
T. Michaud....pdf
Dokument PDF [596.0 KB]
Ks. J. Turek, Nauczanie filozofii w kontekście współczesnej kosmologii przyrodniczej – problematyka czasowego początku Wszechświata:
Ks. J. Turek....pdf
Dokument PDF [785.3 KB]
Z. E. Roskal, Edukacyjna ścieżka filozoficzna a filozofia przyrody:
Z. Roskal....pdf
Dokument PDF [788.5 KB]
Z. J. Zdybicka USJK, Wychowanie a religia:
Z.J. Zdybicka USJK....pdf
Dokument PDF [478.8 KB]
W. Chudy, Personalistyczne określenie wychowania:
W. Chudy....pdf
Dokument PDF [611.3 KB]
P. Mazur, Opatrzność ludzka a wychowanie:
P. Mazur....pdf
Dokument PDF [714.5 KB]
A. Rynio, Źródła nadziei w pedagogicznym przesłaniu Jana Pawła II:
A. Rynio....pdf
Dokument PDF [860.8 KB]
Ks. P. Tarasiewicz, Edukacja a naród:
Edukacja a naród.pdf
Dokument PDF [607.1 KB]
P. Skrzydlewski, Prawo człowieka do edukacji:
P. Skrzydlewski.....pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
M. Czachorowski, Edukacja seksualna:
M. Czachorowski....pdf
Dokument PDF [492.9 KB]
R. Polak, Filozofia wychowania o. Jacka Woronieckiego:
R. Polak.....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
A. Lekka-Kowalik, Filozofia edukacji i edukacja filozoficzna – antidotum na kryzys?
A. Lekka-Kowalik.....pdf
Dokument PDF [747.3 KB]
J. Wojtysiak, Edukacja filozoficzna w ujęciu szkoły lwowsko-warszawskiej:
J. Wojtysiak....pdf
Dokument PDF [854.6 KB]
J. Zubelewicz, Filozofie edukacji i antypedagogika:
J. Zubelewicz....pdf
Dokument PDF [537.2 KB]
E. Martinez, Dysocjacja wychowania w fenomenalizmie pedagogicznym:
E. Martinez....pdf
Dokument PDF [587.2 KB]
H. Kiereś, Utopia a edukacja:
H. Kiereś....pdf
Dokument PDF [570.9 KB]