PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU 

 

 

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006:

M. A. Krąpiec OP, Osoba i państwo:
M.A. Krąpiec OP......pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
P. Jaroszyński, Cywilizacyjne oblicza polityki:
P. Jaroszyński.....pdf
Dokument PDF [837.3 KB]
A. Maryniarczyk SDB, Czy filozofia może być państwowa?
A. Maryniarczyk SDB.....pdf
Dokument PDF [921.2 KB]
B. Sweetman, Chrześcijański polityk we współczesnym świecie?
B. Sweetman.....pdf
Dokument PDF [962.3 KB]
P. A. Redpath, Być katolickim politykiem dziś – plusy i minusy. W odpowiedzi Brendanowi Sweetmanowi:
P. Redpath.....pdf
Dokument PDF [365.7 KB]
C. Hancock, O plusach i minusach bycia politykiem chrześcijańskim we współczesnym świecie. Odpowiedź na tezy Brendana Sweetmana:
C. Hancock.....pdf
Dokument PDF [383.5 KB]
Ks. J. Nagórny, Polityka – „świecką religią”?
Ks. J. Nagórny.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
A. Raźny, Od metafizyki do ideologii i utopii komunizmu. Z dziejów inteligencji rosyjskiej:
A. Raźny.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
H. Kiereś, Filozofia a problem cywilizacji:
H. Kiereś....pdf
Dokument PDF [695.5 KB]
K. Wroczyński, Pułapki państwa prawa:
K. Wroczyński.....pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Z. J. Zdybicka USJK, Religia a państwo:
Z.J. Zdybicka USJK.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
P. S. Mazur, Państwo neutralne światopoglądowo?
P. Mazur....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
P. Skrzydlewski, Ekonomia czy ekonomika?
P. Skrzydlewski.....pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
M. Czachorowski, Homoseksualizm a prawo:
M. Czachorowski.....pdf
Dokument PDF [850.0 KB]
W. Chudy, Polityka jako wojna i wojna jako polityka:
W. Chudy.....pdf
Dokument PDF [2.7 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Polityczne aspiracje narodu:
Polityczne aspiracje.pdf
Dokument PDF [893.8 KB]
R. Polak, Państwo a społeczeństwo w polskiej katolickiej nauce społecznej okresu II Rzeczypospolitej – wybrane problemy:
R. Polak.....pdf
Dokument PDF [2.1 MB]
Ks. J. L. Łapiński, Technokraci – nowa elita państwa?
Ks. J. Łapiński....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
K. Giordano, Rola państwa w polityce ochrony środowisko:
K. Giordano....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Z. Wróblewski, Społeczeństwo ryzyka a ochrona środowiska:
Z. Wróblewski.....pdf
Dokument PDF [614.9 KB]