PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3]

„Polityka a religia” – V Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”; Lublin, 28 kwietnia 2006.

 

M. A. Krąpiec OP, Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki?:

M.A. Krąpiec, Religia....mp3
Plik audio MP3 [5.8 MB]

Abp I. Tokarczuk, Religia w czasach komunizmu:

P. Redpath, Niewidzialne ręce w nowym porządku świata. Rozważania o metafizyce, nauce, religii i polityce w czasach ponowoczesnych / Invisible Hands in the New World Order: Reflections on Metaphysics, Science, Religion, and Politics in the Postmodern Era:

P. Redpath, Niewidzialne ręce....mp3
Plik audio MP3 [11.8 MB]

T. Michaud, Polityka, religia, a problemy postmodernistycznego pluralizmu / Politics, Religion and the Problems of Postmodern Pluralism:

T. Michaud, Polityka, religia....mp3
Plik audio MP3 [9.5 MB]

Z. J. Zdybicka USJK, Religia i polityka w encyklice Benedykta XVI „Deus caritas est”:

P. Moskal, Czy religia może być apolityczna?:

P. Moskal, Czy religia....mp3
Plik audio MP3 [4.6 MB]

M. Rembierz, Religijno-filozoficzne dociekania Stefana Swieżawskiego:

B. Paź, Bóg i religia na tle tradycji racjonalistycznej w XVII i XVIII wieku:

B. Paź, Bóg i religia....mp3
Plik audio MP3 [4.9 MB]

J. Nagórny, Jan Paweł II o zaangażowaniu świeckich w politykę:

A. Maryniarczyk SDB, Jana Pawła II krytyka nowożytnych filozofii racjonalistycznych jako źródła dehumanizacji kultury i polityki:

H. Kiereś, Polityka a sztuka religijna:

H. Kiereś, Polityka a sztuka....mp3
Plik audio MP3 [4.4 MB]

P. Jaroszyński, Pułapka politycznej poprawności:

P. Jaroszyński, Pułapka....mp3
Plik audio MP3 [4.9 MB]

 

 

 

 

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007:

M. A. Krąpiec OP, Religia wrogiem czy zwieńczeniem polityki: rozpad wspólnej kultury Europy:
M. A. Krąpiec OP, Religia.....pdf
Dokument PDF [550.6 KB]
A. Maryniarczyk SDB, Źródła dehumanizacji współczesnej kultury i polityki (czytając teksty Jana Pawła II: „Pamięć i tożsamość” oraz „Przekroczyć próg nadziei”):
A. Maryniarczyk SDB, Źródła.....pdf
Dokument PDF [1.3 MB]
P. A. Redpath, Niewidzialne ręce i nowy światowy ład. Rozważania o metafizyce, nauce, religii i polityce w epoce postmodernizmu:
P. A. Redpath, Niewidzialne......pdf
Dokument PDF [854.9 KB]
T. A. Michaud, Problematyczna polityka postmodernistycznego pluralizmu:
T. A. Michaud, Problematyczna.....pdf
Dokument PDF [633.2 KB]
Z. J. Zdybicka USJK, Religia i polityka w encyklice Benedykta XVI „Deus caritas est”:
Z. J. Zdybicka USJK, Religia.....pdf
Dokument PDF [1.3 MB]
Ks. P. Moskal, Czy religia może być apolityczna?:
Ks. P. Moskal, Czy religia......pdf
Dokument PDF [809.4 KB]
H. Kiereś, Istota i kryteria sztuki religijnej:
H. Kiereś, Istota.....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
P. Jaroszyński, Pułapka politycznej poprawności:
P. Jaroszyński, Pułapka.....pdf
Dokument PDF [932.4 KB]
M. Rembierz, Religia – polityka – filozofia. O odróżnianiu „tego, co boskie” i „tego, co cesarskie w refleksji filozoficznej i społecznej Stefana Swieżawskiego:
M. Rembierz, Religia.....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
B. Paź, Bóg i religia na tle kantowskiego ideału oświecenia. Epistemologiczne podstawy nauki o religii:
B. Paź, Bóg.....pdf
Dokument PDF [4.1 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Między polityką a religią – w poszukiwaniu „złotego środka”:
Ks. P. Tarasiewicz, Między.....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
K. Wroczyński, Konkordaty – refleksja na temat skutków przyjęcia dualizmu religijno-politycznego w kulturze Zachodu:
K. Wroczyński, Konkordaty.....pdf
Dokument PDF [925.9 KB]
M. Czachorowski, Sakralny wymiar ludzkiej płciowości:
M. Czachorowski, Sakralny.....pdf
Dokument PDF [2.0 MB]
Z. Pańpuch, Platon i Arystoteles na temat relacji religii do polityki:
Z. Pańpuch, Platon.....pdf
Dokument PDF [2.2 MB]
J. Danecki, Teologia i polityka w klasycznym islamie:
J. Danecki, Teologia.....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
H. Drawnel SDB, Władza arcykapłana w Izraelu we wczesnym okresie hellenistycznym: pomiędzy historią a kapłańską ideologią dydaktyczną:
H. Drawnel SDB, Władza.....pdf
Dokument PDF [1.7 MB]
P. Sajdek, Władza króla w starożytnych Indiach:
P. Sajdek, Władza.....pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Ks. J. Szymański, Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR:
Ks. J. Szymański, Procedury.....pdf
Dokument PDF [2.4 MB]
J. J. Blazquez Ortega, El laicismo en el México cristiano:
J. J. Blazquez Ortega, El laicismo....pd[...]
Dokument PDF [1'004.6 KB]