PHILOSOPHIA ET CULTURA

RATIO IN CHRISTIANITATE

 

E-BOOK

 

 

 

Redakcja naukowa:

Ks. Ryszard Sawicki, Ks. Marcin Sieńkowski

 

 

 

Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2013

ISBN 978-83-60737-41-5

■ Ks. Marcin Sieńkowski: Wprowadzenie ABBA  PDF
TEOLOGIA    
■ Urszula Brzozowska: Duchowość konsekracji w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Redemptionis donum  

PDF


■ Ks. Tomasz Gajda: Symbolika dwóch dróg w Piśmie św.   

PDF

■ Ks. Tomasz Kopiczko: Diakon i jego posługa w życiu Kościoła pierwotnego   

PDF


■ Ks. Łukasz Kordowski: Zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa w ujęciu Wincentego Granata   

PDF


■ Ks. Ryszard Sawicki: Uzdrowienie trędowatego - miniatura ze Złotego kodeksu z Echternach. Implikacje duchowe i pastoralne   

PDF


■ Ks. Szymon Wysocki: Medytacja ignacjańska w życiu chrześcijańskim   

PDF

FILOZOFIA    
■ Ks. Karol Buziewicz: Moralność i etyka w ujęciu Jacka Woronieckiego   

PDF

■ Ks. Łukasz Pałubicki: Przedfilozoficzne poznanie istnienia Boga w myśli tomistycznej   

PDF


■ Ks. Marcin Sieńkowski: Dlaczego filozofia Tomasza z Akwinu w teologii? Stanisław Kamiński a Lumen fidei papieża Franciszka  

PDF


■ Ks. Wojciech Wojtyła: Zasada uczestnictwa w myśli społecznej Johna Rawlsa i Karola Wojtyły  

PDF


■ Ks. Paweł Zaskowski: Koncepcja człowieka w myśli pierwszych filozofów  

PDF


■ Ks. Paweł Zaskowski: Natura ludzka w ujęciu filozofii chrześcijańskiej  

PDF

PRAWO    
■ Ks. Paweł Makarewicz: Etapy kanonicznego procesu o nieważność małżeństwa  

PDF


■ Ks. Szymon Sokołowski: Warunki przyjęcia sakramentu kapłaństwa  

PDF

VARIA    
■ Ks. Ryszard Sawicki: Werner Siegfried Marienfeld (1908-1989) - ostatni pastor ewangelicki w Wieliczkach  

PDF