PHILOSOPHIA ET CULTURA

◄ MP3 dostępne w podfolderach   ◄ To Access the MP3 Files Click Subsite Folders

SPÓR O DOBRO / 2011

(The Controversy About Good)

 

● „O dobru” – wypowiedź multimedialna O. Mieczysława A. Krąpca OP

● Andrzej Maryniarczyk SDB – „Byt a dobro”

● Berthold Wald„Sein – Werte – Konventionen. Zur Debatte um die Natur des Guten”

● Henryk Kiereś – „Względność czy bezwzględność dobra?”

● Artur Andrzejuk – „Dobro: emanat czy cel?”

● Kazimierz Krajewski – „Problem hierarchii dóbr”

● Piotr S. Mazur – „Problem poznawalności dobra”

● Ks. Jan Sochoń – „Spór o naturę zła”

● Ks. Piotr Moskal – „Bóg a problem zła”

● Tadeusz Biesaga SDB – „Spór o dobro naturalne – hedonizm, eudajmonizm, personalizm”

● Piotr Jaroszyński – „Spór o dobro wspólne – indywidualizm, kolektywizm, personalizm”

● Paweł Skrzydlewski – „Dobro w dziedzinie życia gospodarczego”

● Enrique Martínez„Bonum amatur inquantum est communicabile amati. Amor y bien en la metafisica de Santo Tomas de Aquino”