ZADANIA WSPÓŁCZESNEJ METAFIZYKI

XIV Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”

SPÓR O DOBRO

(The Controversy About Good)

15 grudnia 2011, KUL, L u b l i n

Organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

„O dobru” – wypowiedź multimedialna O. Mieczysława A. Krąpca OP:
Ojciec prof. M. A. Krąpiec OP.mp3
Plik audio MP3 [20.2 MB]
Andrzej Maryniarczyk SDB – „Byt a dobro”:
Ks. prof. A. Maryniarczyk SDB.mp3
Plik audio MP3 [27.3 MB]
Berthold Wald – „Sein – Werte – Konventionen. Zur Debatte um die Natur des Guten”:
Prof. B. Wald.mp3
Plik audio MP3 [36.6 MB]
Henryk Kiereś – „Względność czy bezwzględność dobra?”:
Prof. H. Kiereś.mp3
Plik audio MP3 [15.6 MB]
Artur Andrzejuk – „Dobro: emanat czy cel?”:
Prof. A. Andrzejuk.mp3
Plik audio MP3 [16.6 MB]
Kazimierz Krajewski – „Problem hierarchii dóbr”:
Dr K. Krajewski.mp3
Plik audio MP3 [16.1 MB]
Piotr S. Mazur – „Problem poznawalności dobra”:
Prof. P. Mazur.mp3
Plik audio MP3 [17.3 MB]
Ks. Jan Sochoń – „Spór o naturę zła”:
Ks. prof. J. Sochoń.mp3
Plik audio MP3 [27.9 MB]
Ks. Piotr Moskal – „Bóg a problem zła”:
Ks. prof. P. Moskal.mp3
Plik audio MP3 [18.7 MB]
Tadeusz Biesaga SDB – „Spór o dobro naturalne – hedonizm, eudajmonizm, personalizm”:
Ks. prof. T. Biesaga SDB.mp3
Plik audio MP3 [18.9 MB]
Piotr Jaroszyński – „Spór o dobro wspólne – indywidualizm, kolektywizm, personalizm”:
Prof. P. Jaroszyński.mp3
Plik audio MP3 [28.8 MB]
Paweł Skrzydlewski – „Dobro w dziedzinie życia gospodarczego”:
Dr P. Skrzydlewski.mp3
Plik audio MP3 [24.3 MB]
Enrique Martínez – „Bonum amatur inquantum est communicabile amati. Amor y bien en la metafisica de Santo Tomas de Aquino”:
Prof. E. Martinez.mp3
Plik audio MP3 [36.2 MB]