PHILOSOPHIA ET CULTURA

◄ Materiały w PDF dostępne w podfolderach  ◄ To Access the PDF Files Click Subsite Folders

 

GILSON'S WORKS

 

É. Gilson, Spór Malebranche’a z Arystotelesem i filozofią scholastyczną, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007, s. 209-227; wraz z komentarzem R. J. Fąfary (tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: tamże, s. 229-255).

É. Gilson, Terror roku dwutysięcznego, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 393-411.

É. Gilson, Gdzie jest Chrześcijaństwo?, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1996 nr 8, s. 289-293.

É. Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lubaca: wiara szukająca zrozumienia, tłum. J. Sochoń, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 6-7, s. 397-401.

É. Gilson, Mądrość i czas, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 6-7, s. 403-416.

É. Gilson, Tomasz z Akwinu i nasi koledzy, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 4-5, s. 261-281.

É. Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. J. Sochoń, „Człowiek w Kulturze”, 1994 nr 3, s. 161-168.

É. Gilson, Amicus Amicis, in: An Étienne Gilson tribute, ed. by Charles J. O'Neil, Milwaukee, Marquette University Press, 1959, 339-347.

 

ON GILSONIAN THOUGHT

 

 

C. L. Hancock, Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w., tłum. P. Tarasiewicz, „Studia Ełckie” 2008 nr 10, s. 417-427.

H. Gouhier, Portret Gilsona, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007, s. 257-260.

A. A. Maurer CSB, Wprowadzenie do „Terroru roku dwutysięcznego” Étienne Gilsona, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 385-392.

● A. B. Stępień, Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne, Lublin 1999, s. 63-82.

J. Sochoń,Bóg filozofów i Bóg wiary (propozycje Étienne Gilsona), „Człowiek w Kulturze”, 1994 nr 2, s. 113-121.

J. Sochoń, Étienne Gilsona wizja ateizmu, „Człowiek w Kulturze”, 1993 nr 1, s. 129-137.

An Étienne Gilson tribute, ed. by Charles J. O'Neil, Milwaukee, Marquette University Press, 1959:

▪ Charles J. O’Neil, Foreword; ▪ James F. Anderson, Is God’s Knowledge Scientific? A Study in Thomism; ▪ Vernon J. Bourke, Metaethics and Thomism; ▪ Marc F. Griesbach, John of Paris as a Representative of Thomistic Political Philosophy; Ambrose J. Heiman, C.PP.S., Two Questions Concerning the Esse of Creatures in the Doctrine of Jean Quidort; Robert J. Henle, S.J., A Phenomenological Approach to Realism; Herbert Johnston, Some Mediaeval Doctrines on Extrinsic Titles to Interest; George P. Klubertanz, S.J., St. Thomas’ Treatment of the Axiom, “Omne Agens Agit Propter Finem”; Benoit Lacroix, O.P., Hugues de Saint-Victor et les Conditions du Savoir au Moyen Age; Lawrence Lynch, Martin Heidegger: Language and Being; Joseph Owens, C.SS.R., The Interpretation of the Heraclitean Fragments; Anton C. Pegis, Some Reflections on Summa Contra GentilesII, 56; Rev. Joseph J. Przezdziecki, Thomas of Sutton’s Critique on the Doctrine of Univocity; James H. Robb, Intelligere Intelligentibus est Esse; Robert W. Schmidt, S.J., The Evidence Grounding Judgments of Existence; Kenneth Schmitz, Toward a Metaphysical Restoration of Natural Things; -Gerard Smith, S.J., The Sensibles and Metaphysics; Leo Sweeney, S.J., Doctrine of Creation in Liber De Causis; Rev. Edward A. Synan, The Universal in an Anti-Ockhamist Text; Linus H. Thro, S.J., Presuppositions and Realism; William M. Walton, Concept Formation in Certain Empiricist Thinkers in America.