VARIA GILSONIANA

É. Gilson, Spór Malebranche’a z Arystotelesem i filozofią scholastyczną, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007, s. 209-227; wraz z komentarzem R. J. Fąfary (tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: tamże, s. 229-255):

É. Gilson, Terror roku dwutysięcznego, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006:
E. Gilson, Terror.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
É. Gilson, Gdzie jest Chrześcijaństwo?, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1996 nr 8, s. 298-293:
E. Gilson, Gdzie jest Chrześcijaństwo.pd[...]
Dokument PDF [113.1 KB]
É. Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lubaca: wiara szukająca zrozumienia, tłum. J. Sochoń, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 6-7, s. 397-401:
E. Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lub[...]
Dokument PDF [114.9 KB]
É. Gilson, Mądrość i czas, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 6-7, s. 403-416:
E. Gilson, Mądrość i czas.pdf
Dokument PDF [141.4 KB]
É. Gilson, Tomasz z Akwinu i nasi koledzy, tłum. T. Rakowski, „Człowiek w Kulturze”, 1995 nr 4-5, s. 261-281:
E. Gilson, Tomasz z Akwinu i nasi koledz[...]
Dokument PDF [208.6 KB]
É. Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. J. Sochoń, „Człowiek w Kulturze”, 1994 nr 3, s. 161-168:
E. Gilson, Laickość i laicyzm.pdf
Dokument PDF [182.2 KB]
É. Gilson, Amicus Amicis, in: An Étienne Gilson tribute, ed. by Charles J. O'Neil, Milwaukee, Marquette University Press, 1959, 339-347:
Gilson - Amicus amicis.pdf
Dokument PDF [429.8 KB]