VARIA GILSONIANA

C. L. Hancock, Étienne Gilson o zadaniach filozofii XXI w., „Studia Ełckie” 2008 nr 10, s. 417-427:
C. Hancock, Etienne Gilson....pdf
Dokument PDF [2.1 MB]

H.Gouhier, Portret Gilsona, tłum. K. Wroczyński, w: R. J. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranch’a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), Katedra Filozofii Kultury KUL i Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2007, s. 257-260:

H. Gouhier-Portret Gilsona....pdf
Dokument PDF [177.3 KB]

A. A. Maurer CSB, Wprowadzenie do „Terroru roku dwutysięcznego” Étienne Gilsona, tłum. ks. P. Tarasiewicz, w: Człowiek i państwo, red. P. Jaroszyński i in., Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2006, s. 385-392:

A. A. Maurer CSB.....pdf
Dokument PDF [478.6 KB]
A. B. Stępień, Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania, w: tenże, Studia i szkice filozoficzne, Lublin 1999, s. 63-82:
Stanowisko Gilsona....pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
J. Sochoń, Bóg filozofów i Bóg wiary (propozycje Étienne Gilsona), „Człowiek w Kulturze”, 1994 nr 2, s. 113-121:
J. Sochoń, Bóg filozofów i Bóg wiary.pdf
Dokument PDF [204.7 KB]
J. Sochoń, Étienne Gilsona wizja ateizmu, „Człowiek w Kulturze”, 1993 nr 1, s. 129-137:
J. Sochoń, Etienne Gilsona wizja ateizmu[...]
Dokument PDF [118.3 KB]
An Étienne Gilson tribute, ed. by Charles J. O'Neil, Milwaukee, Marquette University Press, 1959: with: É. Gilson, Amicus Amicis, 339-347 (source: www.archive.org):
An Etienne Gilson Tribute.pdf
Dokument PDF [18.2 MB]