„Człowiek w Kulturze” 19 (2007)

W obronie realizmu

Agata Szymaniak, Bibliografia prac Mieczysława A. Krąpca OP oraz opracowania dotyczące jego osoby, poglądów i twórczości:
Agata Szymaniak, Bibliografia....pdf
Dokument PDF [2.3 MB]
Katarzyna Stępień, O lubelskiej szkole filozoficznej. Rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem OP:
Katarzyna Stępień, O lubelskiej....pdf
Dokument PDF [371.4 KB]
Andrzej Maryniarczyk SDB, Przełom w dziejach polskiej filozofii. Koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP:
Andrzej Maryniarczy SDB, Przełom....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Bp Ignacy Dec, Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP:
Bp Ignacy Dec, Charakterystyczne....pdf
Dokument PDF [577.9 KB]
Zofia J. Zdybicka USJK, Bóg – Osobowa Prawda i Miłość – ostatecznym celem życia człowieka:
Zofia J. Zdybicka, Bóg....pdf
Dokument PDF [621.1 KB]
Piotr Jaroszyński, Przezwyciężyć ontologię:
Piotr Jaroszyński, Przezwyciężyć....pdf
Dokument PDF [577.3 KB]
Henryk Kiereś, Dramat i teatr a „Poetyka” Arystotelesa:
Henryk Kiereś, Dramat....pdf
Dokument PDF [657.4 KB]
Piotr Stanisław Mazur, Mieczysława A. Krąpca OP antropologia integralna:
Piotr Mazur, Mieczysława A. Krąpca....pd[...]
Dokument PDF [344.3 KB]
Ks. Paweł Tarasiewicz, Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP:
Tarasiewicz-Filozofia-kultury-polskiej.p[...]
Dokument PDF [740.3 KB]
Krzysztof Wroczyński, Prawo naturalne z perspektywy filozofii Antonia Rosminiego i św. Tomasza z Akwinu:
Krzysztof Wroczyński, Prawo....pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Paweł Skrzydlewski, Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej:
Paweł Skrzydlewski, Rola filozofii....pd[...]
Dokument PDF [1.2 MB]
Imelda Chłodna, Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP:
Imelda Chłodna, Rola uniwersytetu....pdf
Dokument PDF [727.7 KB]
Wojciech Daszkiewicz, Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP:
Wojciech Daszkiewicz, Poznanie....pdf
Dokument PDF [1'019.6 KB]
Peter A. Redpath, Uczenie się jako przypominanie sobie: tomistyczna droga odzyskania kształcenia na poziomie wyższym, tłum. R. Lizut:
Peter Redpath, Uczenie się....pdf
Dokument PDF [442.6 KB]
Thomas A. Michaud, Realizm: jedyna droga przekroczenia progu nadziei, tłum. R. Lizut:
Thomas Michaud, Realizm....pdf
Dokument PDF [396.6 KB]
Brendan Sweetman, Filozofia i marksizm we współczesnych Chinach: kilka refleksji, tłum. R. Lizut:
Brendan Sweetman, Filozofia....pdf
Dokument PDF [461.5 KB]
Robert Anthony Delfino, Realizm i problem uniwersaliów: rozwiązanie tomistyczne, tłum. R. Lizut:
Robert Delfino, Realizm....pdf
Dokument PDF [688.8 KB]
Curtis Hancock, Filozofia a walka o duszę cywilizacji Zachodu, tłum. ks. P. Tarasiewicz:
Curtis Hancock, Filozofia....pdf
Dokument PDF [642.8 KB]
Richard J. Fąfara, Spór o rozumienie „filozofii chrześcijańskiej” między É. Gilsonem a H. Gouhierem, tłum. R. Lizut:
Richard Fafara, Spór....pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
Alfredo Marcos, Finalizm biologiczny a problemy ontologiczne: perspektywa arystotelesowska, tłum. K. Wroczyński:
Alfredo Marcos, Finalizm....pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
P. Allen, A Woman and a Man as Prime Analogical Beings:
P. Allen-A Woman and a Man....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
John Deely, The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part One):
J. Deely, The Quo...(part 1).pdf
Dokument PDF [2.5 MB]