„Człowiek w Kulturze” 22 (2011/2012)

Rola autorytetu w kulturze

 

Recenzenci artykułów:

Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

Wydanie książkowe jest wersją pierwotną w stosunku do edycji internetowej. / The printed version of the journal is a primary one to the on-line edition.

Piotr Jaroszyński (KUL) – O autorytet nauczyciela / For the authority of teacher / Summary:
Jaroszynski, O autorytet.pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
Henryk Kiereś (KUL) – Autorytet i cywilizacja / Authority and civilization / Summary:
H. Kieres....pdf
Dokument PDF [1.9 MB]
Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) – Autorytet metafizyki realistycznej / The authority of the realistic metaphysics / Summary:
A. Maryniarczyk SDB....pdf
Dokument PDF [2.1 MB]
Janis (John) Ozolins (Australia) – Rola autorytetu w etyce / Authority and its role in Ethics / Summary:
J. Ozolins....pdf
Dokument PDF [3.5 MB]
Ks. Piotr Roszak (Hiszpania) – Autorytet a poszukiwanie mądrości. Wokół konceptu auctoritas w teologii św. Tomasza z Akwinu:
Ks. P. Roszak.....pdf
Dokument PDF [4.4 MB]
Corina Yoris-Villasana (Wenezuela) – Kryzys autorytetu / The crisis of authority / Summary:
C. Yoris-Villasana.pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
Ks. Paweł Tarasiewicz (KUL) – Pseudoautorytet zdemaskowany / The pseudo-authority exposed / Summary:
Tarasiewicz-Pseudoautorytet.pdf
Dokument PDF [2.1 MB]
Peter Redpath (USA) – Natura autorytetu demokratycznego / The nature of democratic authority / Summary:
Redpath, Natura.pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
William Sweet (Kanada) – Autorytet z perspektywy Kanady / Authority: a perspective from Canada / Summary:
Sweet, Autorytet.pdf
Dokument PDF [2.6 MB]
Imelda Chłodna (KUL) – Autorytet rodziny – dobro czy przeżytek? / The Authority of Family – the Good whether the Relic? / Summary:
Chłodna, Autorytet.pdf
Dokument PDF [2.7 MB]
Zbigniew Pańpuch (KUL) – Początki rozumienia autorytetu w starożytności / The first understanding of authority in the antiquity / Summary:
Z. Panpuch.....pdf
Dokument PDF [5.9 MB]
Andrzej Stefańczyk (KUL) – Pater familias / The family father / Summary:
A. P. Stefanczyk....pdf
Dokument PDF [3.4 MB]
Irena Sławińska – Autorytet nauczyciela / The authority of teacher / Summary:
I. Slawinska.....pdf
Dokument PDF [610.0 KB]
Joanna Kiereś-Łach (KUL) – Czy Arystoteles byłby dobrym coachem? / Would Aristotle be a good coach? / Summary:
J. Kieres-Lach.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Monika Komsta (KUL) – Wstęp do epitafu / The preface to the epitaph:
Komsta, Wstęp.pdf
Dokument PDF [767.2 KB]
Temistiusz – Mowa pogrzebowa na cześć Ojca / The funeral oration in the honor of his father:
Temistiusz, Mowa.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
Sergio R. Castaño (Argentyna) – Najwyższa zasada prawomocności politycznej w tradycji tomistycznej. Teologia polityczna Julio Meinvielle (1905-1973):
S. R. Castano.....pdf
Dokument PDF [4.2 MB]
Frank Mobbs (Australia) – Czy osoba racjonalna może być ateistą? – w nawiązaniu do książki Richarda Dawkinsa „Bóg urojony”:
F. Mobbs....pdf
Dokument PDF [2.4 MB]