„Człowiek w Kulturze” 23 (2013)

Emigracja i cywilizacje

 

 

 

 

 

 

Recenzenci artykułów: Noël Sheth, S.J. (Pontifical Institute of Philosophy and Religion, Pune, India), Edward M. Macierowski (Benedictine College, Atchison, Kansas, USA), Robert Ptaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska), Ks. Piotr Roszak (Universidad de Navarra, España)

Wydanie książkowe jest wersją pierwotną w stosunku do edycji internetowej. / The printed version of the journal is prior to the on-line edition.

Piotr Jaroszyński (KUL) – Emigracja i cywilizacje: skarb cywilizacji / Emigration and Civilizations: the Treasure of Civilization:
01-Jaroszynski.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
Henryk Kiereś (KUL) – Cywilizacyjne przyczyny emigracji. Aspekt filozoficzny / Civilizations’ Causes of Emigration. The Philosophical Dimension:
02-Kieres.pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL) – Homo Viator:
03-Maryniarczyk.pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
Mieczysław Ryba (KUL) – Europa współczesna wobec emigracji – główne problemy / Europe and Emigration – Recent Problems:
04-Ryba.pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
Peter Redpath (USA) – Globalizacja, nacjonalizm i współczesne problemy imigracyjne Stanów Zjednoczonych / Globalization, Nationalism and the Present US Immigration Troubles:
05-Redpath.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
Thomas Michaud (USA) – Różnorodność w kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych / Diversity within United States’ Culture and Politics:
06-Michaud.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]
Curtis Hancock (USA) – Nielegalna imigracja oraz jej wyzwania dla amerykańskiej władzy, kultury i gospodarki / Illegal Immigration and its Challenges to American Sovereignty, Culture and Economics:
07-Hancock.pdf
Dokument PDF [1.9 MB]
Krzysztof Wroczyński (KUL) – Uwagi o emigracji polskiej i tożsamości narodowej / Notes on Polish Emigration and National Identity:
08-Wroczynski.pdf
Dokument PDF [1.7 MB]
Ks. Wojciech Guzewicz (UWM) – Przymusowe migracje jako forma depolonizacji (XVIII-XX) / Forced Migrations as a Form of Depolonization (XVIII-XX):
09-Guzewicz.pdf
Dokument PDF [2.6 MB]
Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL) – Powołanie i sens polskiej emigracji według twórców polskiej literatury romantycznej / Vocation and Sense of Polish Emigration According to the Authors of Polish Romantic Literature:
10-Mamcarz.pdf
Dokument PDF [2.3 MB]
Ks. Paweł Tarasiewicz (KUL) – Migracje a drenaż mózgów / Migration and Brain Drainage:
11.Migracje-a-drenaż-mózgów.pdf
Dokument PDF [2.3 MB]
Paweł Skrzydlewski (KUL) – Globalizm a naturalne kręgi ludzkiego życia / Globalism and Natural Circles of Human Life:
12-Skrzydlewski.pdf
Dokument PDF [5.8 MB]
Zofia J. Zdybicka (KUL) – Pomoc intelektualna Polski dla krajów Europy Wschodniej i Środkowej / Polish Intellectual Help for the Countries of Central and Eastern Europe:
13-Zdybicka.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
Piotr Andrukiewicz CSsR – Media a emigracja na przykładzie Radia Maryja / Media and Emigration: the Radio Maryja as a Case Study:
14-Andrukiewicz.pdf
Dokument PDF [1.7 MB]
Alfredo P. Co (Filipiny) – Catholicism in Asia: Discoursing the Impacts and Lessons of the Evangelization in China and the Philippines:
15-Co.pdf
Dokument PDF [4.5 MB]
John M. Grondelski (USA) – Secularizing Sunday and Substituting the Weekend:
16-Grondelski.pdf
Dokument PDF [1.7 MB]
Peter J. Mango (USA) – Thomism and Taboo:
17-Mango.pdf
Dokument PDF [4.6 MB]
Krzysztof Wroczyński (KUL) – Perspektywy post-pozytywizmu w filozofii prawa / Perspectives of Post-positivism in the Philosophy of Law:
18-Wroczynski.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
Witold Landowski (UAM) - Naczelne formy państwowości / The Principal Forms of a State:
19-Landowski.pdf
Dokument PDF [2.0 MB]
Joanna Kiereś-Łach (KUL) – Chaim Perelman:
20-Kieres-Lach.pdf
Dokument PDF [1.1 MB]