„Człowiek w Kulturze” 25 (2015)

Jan Paweł II wobec totalitaryzmów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recenzenci artykułów: Dr hab. Barbara Kiereś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prof. dr hab. Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Prof. Corina Yoris-Villasana (Universidad Andrés Bello, Caracas, Wenezuela)

Wydanie książkowe jest wersją pierwotną w stosunku do edycji internetowej. / The printed edition is the reference version of the journal.

Piotr Jaroszyński - Uniwersytet a totalitaryzmy
005-017-Jaroszynski.pdf
Dokument PDF [262.0 KB]
Peter A. Redpath - Współczesna nauka a totalitaryzm: znaczenie dla KUL, polskiego Narodu i Zachodu
019-026-Redpath.pdf
Dokument PDF [240.7 KB]
Andrzej Maryniarczyk SDB - Filozoficzno-kulturowe źródła totalitaryzmów XX wieku w ujęciu Jana Pawła II
027-041-Maryniarczyk.pdf
Dokument PDF [295.5 KB]
Artur Mamcarz-Plisiecki - Jan Paweł II wobec ideologii. Argumenty filozoficzne i teologiczne
043-064-Mamcarz-Plisiecki.pdf
Dokument PDF [300.5 KB]
Paweł Skrzydlewski - Religia w życiu osoby ludzkiej a totalitarny ład życia społecznego
065-098-Skrzydlewski.pdf
Dokument PDF [338.6 KB]
Marek Czachorowski - Współczesna etyka a totalitaryzm. Diagnoza Jana Pawła II
099-109-Czachorowski.pdf
Dokument PDF [250.9 KB]
Zdzisław Klafka CSsR - Media a totalitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II
111-127-Klafka.pdf
Dokument PDF [273.2 KB]
Henryk Kiereś - Karola Wojtyły i Jana Pawła II sztuka i myśl o sztuce jako „laboratorium antropologicznym”
129-135-H-Kieres.pdf
Dokument PDF [239.9 KB]
Ks. Jan Sochoń - Poezja jako wyraz suwerenności osoby ludzkiej
137-149-Sochon.pdf
Dokument PDF [259.0 KB]
Richard Fafara - Polska 1979-1989. Polski papież i amerykański prezydent
151-182-Fafara.pdf
Dokument PDF [354.2 KB]
Paweł Bortkiewicz TChr - Błąd antropologiczny jako podstawa totalitaryzmu
189-199-Bortkiewicz.pdf
Dokument PDF [273.6 KB]
Piotr Stanisław Mazur - Totalitarna koncepcja człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II
201-220-Mazur.pdf
Dokument PDF [266.2 KB]
Robert T. Ptaszek - Dlaczego demokracja w post-chrześcijańskiej Europie coraz bardziej przypomina totalitaryzm?
221-238-Ptaszek.pdf
Dokument PDF [275.4 KB]
Imelda Chłodna-Błach - Solidarność jako troska społeczna – antidotum na totalitaryzm
239-248-Chlodna-Blach.pdf
Dokument PDF [232.7 KB]
Barbara Kiereś - Personalizm jako odpowiedź na antyedukację
251-262-B-Kieres.pdf
Dokument PDF [270.7 KB]
Piotr Jaroszyński - Mit o Anteuszu z perspektywy polskich losów
263-274-Jaroszynski.pdf
Dokument PDF [243.0 KB]
Tadeusz Kowalewski - Aree tematiche włoskiej socjologii edukacji na przykładzie poglądów E. Besozzi i V. Cesareo
275-286-Kowalewski.pdf
Dokument PDF [286.1 KB]
Małgorzata Zielonka - Rola wychowawcy i nauczyciela w personalistycznej koncepcji edukacji Antonia Rosminiego
287-300-Zielonka.pdf
Dokument PDF [265.7 KB]
Alina Kruszewicz-Kowalewska - Immanuela Kanta koncepcja osoby jako nomen dignitatis
301-313-Kruszewicz-Kowalewska.pdf
Dokument PDF [290.2 KB]
Bogumił Chmiel - Boskość i kultura. Struktura realizacji duchowej w myśli tradycjonalizmu integralnego
315-335-Chmiel.pdf
Dokument PDF [292.8 KB]
Anna Kaleta - Klasyczna a współczesna koncepcja sztuki w świetle poglądów św. Jana Pawła II
337-355-Kaleta.pdf
Dokument PDF [279.5 KB]
Damian Zakrzewski - Medialny obraz świata i środki go tworzące
357-379-Zakrzewski.pdf
Dokument PDF [291.8 KB]