PHILOSOPHIA ET CULTURA

Człowiek – Kultura – Bezpieczeństwo

Man – Culture – Security

 

Red. Paweł Gondek

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-83-902915-4-3

Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”

Lublin 2014

■ Człowiek – kultura – bezpieczeństwo. Wprowadzenie do problematyki (Paweł Gondek)  

PDF

 

■ Man – Culture – Security. An Introduction to the Problematic (by Paweł Gondek)  

PDF

 

■ Paweł Gondek: Filozoficzne podstawy problematyki bezpieczeństwa człowieka  

PDF

 

■ Wojciech Daszkiewicz: Zawirowania cywilizacji europejskiej   PDF
■ Alfredo Marcos: Principio de precaución: un enfoque (neo)aristotélico   PDF
■ Tomasz Łach: Człowiek i technika. Postęp techniczny a bezpieczeństwo   PDF
■ Paweł Skrzydlewski: Problem niepełnosprawności człowieka z perspektywy filozoficznej. Uwagi antropologiczne  

PDF

 

■ Sixto J. Castro: El riesgo (moral) en el arte   PDF
■ Anna Sugier-Szerega: Kultura świętowania w społeczeństwie konsumpcyjnym  

PDF

 

■ Natalia Kunat: Próba ujęcia kulturotwórczego charakteru edukacji domowej   PDF
■ Paweł Gondek: Hyperreality as an Instrument of Mass Communication   PDF
■ Justyna Szulich-Kałuża: Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania  

PDF

 

■ Joanna Sosnowska: Sfilmować niebezpieczeństwo – o formach telewizyjnego dziennikarza śledczego  

PDF

 

■ Baлeнтин Н. Baндышeв: Cobpeмeнныe мeдиa: мeхaнизмы, cpeдcтвa и boзмoжнocти yбeждeния  

PDF

 

■ Joanna Kiereś-Łach: Argumentum ad hominem – manipulacja czy perswazja? Stanowisko Chaima Perelmana  

PDF