PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU

 

WYKŁADY / LECTURES [mp3]

 „Ewolucjonizm czy kreacjonizm?” – VI Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu”; organizator: Katedra Filozofii Kultury KUL, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Universidad Abat Oliba CEU (Hiszpania), Gilson Society (USA) oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (Toruń);

Lublin, 18 kwietnia 2007. 

M. A. Krąpiec OP, Ewolucjonizm, ale jaki?:

M.A. Krąpiec, Ewolucjonizm....mp3
Plik audio MP3 [10.8 MB]

A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kreacjonizm?:

P. Redpath, Fundamentalizm darwinowski / Darwinian Fundamentalism:

E. Martinez, Czy Bóg gra w kości? / Is God dicing?:

E. Martinez, Czy Bóg....mp3
Plik audio MP3 [12.2 MB]

P. R. Blum, Bawiąc się w Boga: antropocentryczny zwrot renesansu / Playing God: the Anthropological Turn of the Renaissance:

P.R. Blum, Bawiąc się w Boga.mp3
Plik audio MP3 [9.0 MB]

R. Delfino, Naturalizm metodologiczny / Methodological naturalism and evolution:

H. Kiereś, Czy artysta jest stwórcą?:

H. Kiereś, Czy artysta....mp3
Plik audio MP3 [6.6 MB]

P. Jaroszyński, Personalizm a kreacjonizm:

B. Paź, Być versus stawać się w filozofii kartezjańskiej:

A. Lekka-Kowalik, Spór o ewolucjonizm – uwagi metodologiczne:

Z.J. Zdybicka, Ewolucjonizm a partycypacja:

 

 

 

 

ARTYKUŁY / ARTICLES

Ewolucjonizm czy kreacjonizm, red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, M. Smoleń-Wawrzusiszyn, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej”, Lublin 2008:

M. A. Krąpiec OP, Ewolucjonizm, ale jaki?:
M. A. Krąpiec OP, Ewolucjonizm.....pdf
Dokument PDF [1.6 MB]
A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kreacjonizm?:
A. Maryniarczyk SDB, Dlaczego kreacjoniz[...]
Dokument PDF [2.9 MB]
P. A. Redpath, Fundamentalizm darwinowski:
P. A. Redpath, Fundamentalizm....pdf
Dokument PDF [547.7 KB]
E. Martinez, Czy Bóg gra w kości?:
E. Martinez, Czy Bóg.....pdf
Dokument PDF [917.9 KB]
P. R. Blum, Bawiąc się w Boga: antropocentryczny zwrot renesansu:
P. R. Blum, Bawiąc się.....pdf
Dokument PDF [663.4 KB]
R. A. Delfino, Naturalizm metodologiczny i ewolucja:
R. A. Delfino, Naturalizm.....pdf
Dokument PDF [1.0 MB]
H. Kiereś, Czy artysta jest stwórcą?:
H. Kiereś, Czy artysta.....pdf
Dokument PDF [708.0 KB]
P. Jaroszyński, Personalizm a kreacjonizm:
P. Jaroszyński, Personalizm.....pdf
Dokument PDF [643.3 KB]
B. Paź, Filozoficzna geneza procesualizmu i ewolucjonizmu w antropologii:
B. Paź, Filozoficzna.....pdf
Dokument PDF [1.3 MB]
Ks. P. Tarasiewicz, Jan Paweł II wobec ewolucjonizmu:
Ks. P. Tarasiewicz, Jan Paweł II.....pdf
Dokument PDF [1.1 MB]
K. Wroczyński, Ewolucjonizm czy kreacjonizm z rosminiańskiej perspektywy:
K. Wroczyński, Ewolucjonizm.....pdf
Dokument PDF [597.0 KB]
P. Sajdek, Świat jako ewolut słowa w myśli gramatyków indyjskich:
P. Sajdek, Świat.....pdf
Dokument PDF [808.0 KB]
T. Stefaniuk, Filozofia islamska – kreacjonizm czy emanacjonizm?:
T. Stefaniuk, Filozofia......pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
J. Zon, Kiedy „kreacja albo ewolucja”, a kiedy „kreacja oraz ewolucja”:
J. Zon, Kiedy.....pdf
Dokument PDF [1.5 MB]
J. Koszteyn, P. Lenartowicz SJ, Struktura ontyczna bytu żywego w arystotelizmie:
J. Koszteyn, P. Lenartowicz SJ, Struktur[...]
Dokument PDF [2.7 MB]
K. W. Kemp, Ewolucja i stworzenie:
K. W. Kemp, Ewolucja.....pdf
Dokument PDF [883.6 KB]
B. Sweetman, Między religią a ewolucją: cztery błędy pospolite:
B. Sweetman, Między......pdf
Dokument PDF [540.8 KB]